Snabbare tempo än väntat, Immunicum tar in sista patienten i sin njurcancervaccinstudie redan i augustiGöteborg, 2013-08-19 10:05 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelar idag att den sista planerade patienten i Bolagets fas I/II-studie på metastaserad njurcancer har fått sin avslutande dos av cancervaccinet INTUVAX®.

Studien genomförs på Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt på Norrlands Universitetssjukhus. Totalt 12 patienter med spridd njurcancer har behandlats med cancervaccinet INTUVAX® och resultaten har hittills visat sig lovande.

Den 20:e maj rapporterade Immunicum en statusuppdatering där Bolaget konstaterade att inga allvarliga vaccinrelaterade biverkningar har noterats och att immunförsvaret tycks ha aktiverats specifikt mot cancer. Immunologiska fynd tyder också på att immunförsvaret även har effekt på eventuella metastaser och inte enbart i den primärtumör där vaccinet administrerades. Inga patienter har ännu gått bort och överlevnadsdata för patienter med dålig prognos ser redan nu lovande ut. Två patienter i denna undergrupp uppvisar hittills en genomsnittlig överlevnad på drygt 14 månader som kan ställas mot förväntad medianöverlevnad på 5 månader för obehandlade patienter och ca 8 månader för patienter som fått “modern” behandling med med s.k. tyrosinkinas hämmare (t.ex. Sutent) som dessutom har en hög biverkningsprofil.

– Patienterna inkluderades snabbare än väntat och vi räknar nu med att kunna slutrapportera studien redan i början av nästa år. Vi är naturligtvis mycket nöjda över de lovande överlevnadsdata vi sett hittills men det är först vid slutrapportering av studien som vi kan uttala oss mer säkert om dem samt om övriga effektparametrar som vi studerar, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Parallellt med slutförandet av fas I/II-studien på njurcancer så kommer Immunicum under hösten att intensifiera planeringen av kommande fas II-studie i njurcancer samt fokusera på initieringen av Bolagets nyligen godkända fas I/II-studie på levercancer. Första patienten i levercancerstudien beräknas få behandling omkring årsskiftet.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. 2011 tilldelades Ralph Steinman, upptäckaren av dendritceller och deras betydelse i immunologiska reaktioner, nobelpriset i medicin, samma typ av celler som Immunicum baserar sitt vaccin på.

Aktierna handlas sedan den 22 april 2013 på NASDAQ OMX First North under kortnamnet IMMU.

G&W Fondkommission är utsedd till Bolagets Certified Adviser.

Tel: 08-503 000 50. www.gwkapital.se.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums metod har bevisad effekt i djurstudier studeras nu på människa i kliniska studier.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Bolagsnamn varumärkesskyddat i EU