Valberedning utsedd inför Immunicum ABs årsstämma 2019Pressmeddelande

19 oktober 2018

Valberedning utsedd inför Immunicum ABs årsstämma 2019

Immunicum AB (publ), meddelar idag att i enlighet med beslut från årsstämman den 25 april 2018 har ledamöterna i bolagets valberedning utsetts. Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2018 som önskar utse en representant. 

Styrelsens ordförande Michael Oredsson har kontaktat de större aktieägarna för att utse en valberedning.

Följande ledamöter har tillsatts av de fyra största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB (ordförande i valberedningen)
Bengt Andersson, utsedd av Bengt Andersson
Ivar Nordqvist, utsedd av Ivar Nordqvist
Jamal El-Mosleh, utsedd av BISP Invest AB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 9,2 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 25 april 2019 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.  

Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: martin@loggeninvest.se eller med brev till adressen Immunicum AB (publ),
Att: Valberedningen, Grafiska Vägen 2, 412 63 Göteborg

För ytterligare information kontakta:

Martin Lindström, Ordförande i valberedningen
Telefon: +46 (0) 70 36 86 515
E-post: martin@loggeninvest.se

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) förtydligar information kring riktad emission