Ytterligare ett centrum för patientrekrytering godkänt för Immunicums njurcancervaccinstudie på Norrlands universitetssjukhus i UmeåPressmeddelande
130410

Immunicum AB (publ), som utvecklar terapeutiska cancervacciner, påbörjade i februari 2012 en klinisk fas I/II-studie på njurcancerpatienter. Studien kommer att inkludera totalt 12 patienter varav åtta stycken har behandlats hittills på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Immunicum har nu fått klartecken från Läkemedelsverket att behandla patienter även på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

Det är ännu för tidigt att uttala sig säkert om vaccineffekten men det finns positiva tecken på tumörspecifik immunaktivering och överlevnadsdata ser redan nu lovande ut för patienter med mycket dålig prognos. Inga säkerställda vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats.

– Godkännandet att behandla patienter även på Norrlands Universitetssjukhus gör att vi får en större geografisk spridning och kan nå fler potentiella njurcancerpatienter att rekrytera till studien, säger Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum.

Immunicums patenterade vaccin bygger på över 30 års forskning inom området transplantationsimmunologi och aktiverar kroppens egna immunförsvar för att angripa tumörceller. Bolaget har nyligen genomfört två nyemissioner och tagit in totalt 30,2 miljoner kronor före emissionskostnader inför en stundande börsintroduktion på NASDAQ OMX First North med preliminär första handelsdag den 22 april. Dessa medel kommer användas till att avsluta den pågående fas I/II-studien på njurcancerpatienter. Dessutom planeras en klinisk fas I/II-studie på levercancerpatienter.

För ytterligare information kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.elmosleh@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ):
Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX(TM) och INTUVAX(TM), samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums koncept har bevisad effekt i djurstudier och genomgår test på patienter.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Mendus AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i Mendus AB (publ) den 18 november 2022