Ändringar i valberedningen för Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

29 december 2020

Ändringar i valberedningen för Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag ändringar i valberedning med anledning av den nyligen genomförda apportemissionen i samband med sammanslagningen med DCprime, varigenom ägarstrukturen i Bolaget har förändrats.

Valberedningens sammansättning om tre ledamöter offentliggjordes i ett pressmeddelande den 4 november 2020. I ett pressmeddelande den 10 november 2020 offentliggjordes att valberedningen kompletterats med en fjärde ledamot. Som ett resultat av apportemissionen som genomförts i samband med sammanslagningen med DCprime BV är Van Herk Investments BV Immunicums största aktieägare med ett innehav om cirka 43 procent av samtliga utestående aktier. Valberedningen inför årsstämman 2021 har följaktligen ändrats enligt de instruktioner som årsstämman 2020 fastställt.

Mot bakgrund av ovan har valberedningen nu följande sammansättning:
Erik Esveld, utsedd av Van Herk Investments BV
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Jamal El-Mosleh, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB

Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 4 maj 2021 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: info@immunicum.com eller med brev till adressen Immunicum AB (publ) Att: Valberedningen, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0)8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Kallelse till extra bolagsstämma i Immunicum AB (publ)