Svaret finns i det outforskade

<p>Image of a woman dressed in a lab coat, carefully looking into a stethoscope. The surrounding environment indicates she’s in a lab.</p>

Vi använder vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara, cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer.

Med kompletterande terapeutiska metoder i fas II av den kliniska utvecklingen, där bägge är baserade på intratumoral priming och canceråterfallsvaccination, strävar företaget efter att förbättra överlevnadsresultat och livskvalitet för en bred population av cancerpatienter. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm.

Möt ledningsgruppen

Erik Manting

Chief Executive Officer

Ph.D. i molekylär mikrobiologi och M.Sc. i medicinsk biologi

Född: 1971

Aktier: 1 328 474

Aktieoptioner: 419 614 (LTI 2021/2024),
900 000 (LTI 2022/2025)

Erfarenhet: Erik Manting har en MSc i medicinsk biologi och en doktorsexamen i molekylär mikrobiologi. I  ett antal år hade han en  postdoktor inom  immunologi innan han bytte till en karriär inom finans 2001. Han tillbringade de kommande 15 åren i olika kommersiella och ledande roller och de sista fem åren som Executive Director Corporate Finance på Kempen & Co, en investmentbank med fokus på Life Sciences och sjukvård Han var VD för DCprime fram till sammanslagningen med Immunicum i december 2020 och blev Immunicums VD i mars 2021.

Pågående engagemang:
Styrelseledamot Synerkine Pharma BV, oberoende styrelseledamot Transcode Therapeutics Inc.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Alex Karlsson Parra

Chief Scientific Officer

M.D., Ph.D. Adjungerad professor i klinisk immunologi, Uppsala universitet

Född: 1950

Aktier: 621 736 (privata och genom närståendes innehav), 184 000 (teckningsoptioner)

Aktieoptioner: 188 806 (LTI 2021/2024),
420 000 (LTI 2022/2025)

Erfarenhet: Alex Karlsson-Parra har mer än 20 års erfarenhet inom transplantationsimmunologi. Utöver sin position som medgrundare och CSO på Mendus, är han även docent i klinisk immunologi vid Uppsala universitet, Uppsala, Sverige, med specialkompetens inom transplantationsimmunologi och cancerimmunterapi och är tidigare ordförande i den svenska expertgruppen för Klinisk immunologi. 2014 tilldelades Dr Karlsson-Parra Athenapriset, det mest prestigefyllda priset för klinisk forskning inom den svenska sjukvården. Dessförinnan arbetade han som docent och överläkare vid avdelningen för klinisk immunologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och Uppsala Akademiska Sjukhuset.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a a neutral face.</p>

Jeroen Rovers

Chief Medical Officer

M.D., Ph.D., Dr. Rovers har en läkarexamen från Leiden University och en Ph.D. i kirurgisk onkologi

Född: 1970

Aktier: 544 000

Aktieoptioner: 188 806 (LTI 2021/2024),
420 000 (LTI 2022/2025)

Erfarenhet: Jeroen Rovers utbildade sig till farmaceutisk läkare vid European Centre of Pharmaceutical Medicine i Basel. Under de senaste 20 åren har han arbetat på olika akademiska institut och företag, såsom Wyeth och Organon och senast på Kiadis Pharma där han hade rollen som Chief Medical Officer. De flesta av de produkter han arbetat med är relaterade till onkologi, hematologi och transplantation.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Portrait of a woman looking into the camera with a subtle smile.</p>

Lotta Ferm

Chief Financial Officer

Examen i företagsekonomi från Högskolan Kristianstad och Växjö universitet

Född: 1966

Aktier: 300 000

Aktieoptioner: 188 806 (LTI 2021/2024),
420 000 (LTI 2022/2025)

Erfarenhet: Lotta Ferm har nästan 30 års erfarenhet av ekonomi och som controller från en rad företag inklusive Doktor24 Healthcare AB och Medivir AB verksamma inom sjukvård och life science. Hon har under det senaste decenniet konnsekvent haft roller som CFO, Head of Finance och Head of Controlling och lett corporate finance och redovisningsfunktioner för flera dynamiska och innovativa företag.

Pågående engagemang:

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Leopold Bertea

Chief Technology Officer

Ph.D. i kemiteknik

Född: 1964

Aktier: 0

Aktieoptioner: 420 000 (LTI 2022/2025)

Erfarenhet:Leopold Bertea kom till Mendus från Cellectis 2022, ett bioteknikföretag i kliniskt skede som använder en egenutvecklad genredigeringsplattform för att utveckla cell- och genterapier. Där innehade  han senast positionen som Senior Vice President Technical Operations Europe och var medlem av Cellectis Verkställande kommitté. Med tidigare seniora roller på Novartis, LFB Biotechnologies och LFB:s dotterbolag CELLforCURE, Sanofi och Ciba-Geigy, tillför Dr Bertea sammanlagt 27 års erfarenhet från den biofarmaceutiska industrin till Mendus.

Pågående engagemang:

Läs mer

Möt styrelsen

<p>Close up portrait of a woman looking into the camera with a subtle smile.</p>

Christine Lind

Ordförande sedan 2021

MBA i ekonomi och management från Columbia Business School

Född: 1974

Aktier: 80 000 (genom närsstående)

Erfarenhet: Christine Lind är amerikansk medborgare och född 1974. Christine Lind har en kandidatexamen i ekonomi och informationssystem från New York University, Stern School of Business och en MBA-examen i ekonomi och management från Columbia Business School. Christine Lind har lång erfarenhet från chefsroller inom den globala bioteknikindustrin (t.ex. Vice President Business Development på LifeCell Corporation och Executive Vice President Business Development och därefter VD för Medivir AB) och som strategisk och finansiell rådgivare till bioteknik- och läkemedelsföretag (på Merrill Lynch & Co). Christine Lind är för närvarande styrelseledamot i Xspray Pharma AB, VD och styrelseordförande i Lind Growth Strategy AB och Vice President, Commercial i NDA Group AB.

Pågående engagemang: Styrelseledamot i Xspray Pharma AB, VD och styrelseordförande i Lind Growth Strategy AB och Vice President, Commercial i NDA Group AB

Oberoende: Christine Lind är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Andrea van Elsas

Styrelseledamot sedan 2021

Ph.D. i immunologi och onkologi och en M.S. i molekylär- och cellbiologi

Född: 1966

Aktier: 0

Erfarenhet: Andrea van Elsas har tidigare arbetat som Chief Scientific Officer på Aduro Biotech, efter fde förvärvade BioNovion, ett företag som han var med och grundade 2011, och hade olika positioner på Organon (förvärvades av Schering-Plough och senare av Merck) i Nederländerna och Cambridge, Massachusetts, USA. Medan han arbetade för Organon och Schering-Plough ledde han immunonkologiportföljen och ledde anti-PD1-programmet som senare blev känt som pembrolizumab. Som postdoktor arbetade han i 2018 års nobelpristagare Jim Allisons labb vid University of California, Berkeley och är meduppfinnare av de ursprungliga anti-CTLA-4-patenten som låg till grund för utvecklingen av ipilimumab, det första checkpoint-hämmaren godkänd 2011 av FDA för behandling av melanom.

Pågående uppdrag: Partner med Third Rock Ventures och sitter i de vetenskapliga rådgivande nämnderna för Lava Therapeutics (ordförande) och InterRNA Technologies.

Oberoende:Andrea van Elsas är oberoende i förhållande till företaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Hans Preusting

Styrelseledamot sedan 2021

Ph.D. i biokemi och en M.B.A. från Rotterdam School of Management

Född: 1962

Aktier: 50 000

Erfarenhet: Hans Preusting har tidigare varit Chief Business Officer och interim COO för uniQure. Dessförinnan var han VP för processutveckling och tillverkning på AMT, föregångaren till uniQure. Hans arbetar nu som oberoende konsult för flera bioteknikföretag och är medgrundare av två biotech-start-up-företag. Han har två patent och har publicerat över 20 vetenskapliga artiklar. Hans expertis är fokuserad på affärsutveckling, produktutveckling och tillverkning. Han har en Ph.D. i biokemi från University of Groningen, Nederländerna och en M.B.A. från Rotterdam School of Management, Nederländerna.

Pågående engagemang: Dr. Preusting är för närvarande VD för Synerkine Pharma B.V. och CDO för DegenRx B.V.

Oberoende: Hans Preusting är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Dharminder Chahal

Styrelseledamot sedan 2021

Magisterexamen i företagsekonomi, magisterexamen cum laude i flygteknik

Född: 1976

Aktier: 1 323 073

Erfarenhet: Dharminder Chahal är för närvarande VD och medgrundare av SkylineDx, Nederländerna, och utvecklar diagnostiska tester inom onkologi. Han är också ägare och verkställande direktör för Exponential BV där han fungerar som konsult till Van Herk Investments. Tidigare har han haft olika befattningar inom investment banking och kapitalförvaltning, bland annat på Kempen & Co och Robeco.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i BioInvent, Ceradis, Medis Medical Imaging, Sensara och Vitalnext samt rådgivande styrelseledamot i BioGeneration Ventures II, Thuja Capital Fund I och Gilde Healthcare Funds II och III.

Oberoende: Dharminder Chahal är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledande befattningshavare, och beroende i förhållande till de större aktieägarna.

Läs mer
<p>Close up portrait of a woman looking into the camera while smiling.</p>

Helén Tuvesson

Styrelseledamot sedan 2020

MSc, Ph.D. från Lunds universitet

Född: 1962

Aktier: 16 000

Erfarenhet: Helén Tuvesson är svensk medborgare, född 1962 och har en doktorsexamen i cell- och molekylärbiologi i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin i olika befattningar inom Pharmacia och Active Biotech, bland annat som Chief Scientific Officer på Active Biotech i 6 år. I denna roll var hon ansvarig för den operativa forskningsverksamheten och bolagets projektportfölj i sent stadium av klinisk utveckling inom neurodegenerativa sjukdomar och cancerindikationer. Sedan 2017 är Helén VD för Active Biotech AB.

Pågående engagemang: VD, Active Biotech AB

Oberoende: Helén Tuvesson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer
<p>Close up portrait of a man looking into the camera with a subtle smile.</p>

Sven Andreasson

Styrelseledamot sedan 2020

Civilingenjör från Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1952

Aktier: 0

Erfarenhet: Sven Andreasson är svensk medborgare, född 1952 och bosatt i Washington DC, USA. Sven har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och MBA-utbildningar från IMEDE Lausanne, INSEAD Fontainebleau och Ashridge London. Sven Andreasson har bred erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsföretag. Han var VD för Active Biotech AB 1999-2008, Beta-Cell NV i Belgien 2008-2012 och Isconova AB 2012-2013 där han initierade och genomförde en försäljning av företaget 2013 till det amerikanska företaget Novavax. Sven har även haft flera ledande befattningar inom Pharmacia i Sverige, Tyskland, Belgien och Frankrike. Tidigare erfarenhet från styrelseuppdrag inkluderar t.ex. TiGenix NV, Belgien, Immunicum AB och Cantargia AB samt styrelseordförande i Erytech SA, Frankrike.

Pågående engagemang: Sven arbetar för närvarande som Senior Vice President för Novavax med ansvar för affärsutveckling. Styrelseledamot i Cellastra Inc., USA och Erytech SA, Frankrike.

Oberoende: Sven Andreasson är oberoende i förhållande till bolaget, dess ledande befattningshavare och större aktieägare.

Läs mer

Möt den vetenskapligt rådgivande kommittén

Ada Kruisbeek

Ordförande i SAB

Ph.D., emeritusprofessor i immunologi vid VU-universitetet, Amsterdam

Erfarenhet: Ada Kruisbeek, Ph.D. tjänstgjorde tidigare som Chief Scientific Officer på DCprime, som hon grundade 2005. Hon har arbetat på National Cancer Institute i Bethesda, USA, och har tidigare varit chef för avdelningen för immunologi vid NKI-AVL (Netherlands Cancer Institute och Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Hospital) i Amsterdam. Hon är emeritusprofessor i immunologi vid VU-universitetet, Amsterdam, där hon också tjänstgjorde som vetenskaplig chef för Life Sciences Centre och Technology Transfer Office vid VU.

Läs mer

Inge Marie Svane

Ledamot i SAB

M.D., Ph.D. Professor, Head of the Clinical Cancer Research Program, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen; Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT); consultant in Oncology, Herlev University Hospital

Erfarenhet: Inge Marie Svane, MD, PhD, tillför 25 års erfarenhet av forskning inom cancerimmunologi och immunterapi till Immunicums vetenskapliga råd. Med sin specialinriktning på adoptiv T-cell  terapi och andra cellterapier, cancervacciner och immunreglering har hon gjort en viktig insats inom cancerimmunterapi. Sedan 2001 har hon startat fler än 20 immunterapeutiska studier i fas I och II som sponsor eller huvudansvarig prövare och har fungerat som prövare och medprövare i ett antal internationella kliniska studier i samarbete med läkemedelsbranschen, främst inom cancerimmunterapi. Dr Svane har också lett grundandet av Center för cancerimmunterapi (CCIT) på Herlevs universitetssjukhus vid Köpenhamns universitet och är numera dess chef. Inge Marie har varit ordförande i det vetenskapliga utskottet i European Society for Medical Oncology (ESMO) och är författare och medförfattare till fler än 170 vetenskapliga publikationer, däribland rapporter i bland annat Clinical Cancer Research, Cancer Research, Blood, Nature Immunology, Nature Biotechnology, Lancet Oncology, Immunology, Journal of Translational Medicine, PLOS ONE och Oncoimmunology.

Läs mer

Pawel Kalinski

Ledamot i SAB

M.D., Ph.D. Vice ordförande för translationell forskning, institutionen för medicin; chef för cancervaccin och dendritiska cellterapier, centrum för immunterapi; professor i onkologi; och medledare, tumörimmunologi och immunterapi (TII) CCSG-program, vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Läs mer

Sjoerd van der Burg

Ledamot i SAB

Ph.D., professor i experimentell cancerimmunologi och terapi, Institutionen för medicinsk onkologi, Leiden University Medical Center; Senior utredare, Oncode Institute, Nederländerna

Erfarenhet: Sjoerd van der Burg, PhD, är professor i experimentell cancerimmunologi och terapi vid avdelningen för medicinsk onkologi vid Leiden University Medical Center och senior utredare vid Oncode Institute i Nederländerna. Hans grupp utför grundläggande, translationella och kliniska studier med fokus på faktorer för värd-tumörinteraktioner som avgör framgången och misslyckandet med immunsystemets kontroll av cancer. Dr van der Burg har lång erfarenhet av att övervaka medfödda och adaptiva immunsvar och utnyttjar detta för att vägleda utvecklingen av cancerterapier. Han har en doktorsexamen i immunologi från Leiden University.

Läs mer

Tanja de Gruijl

Ledamot i SAB

Medlem av SAB
Ph.D., professor, translationell tumörimmunologi och Fenna Diemer Lindeboom-ordförande, Amsterdam University Medical Center

Erfarenhet: Tanja de Gruijl, PhD, är professor i translationell tumörimmunologi och innehar en Fenna Diemer Lindeboom-stol vid Amsterdam University Medical Center där hon också leder labbet för immunterapi och immunövervakning. Hennes forskning sträcker sig från prekliniska studier till övervakning av fas I-III kliniska prövningar och inkluderar ämnen som immunförstärkning av tumördränerande lymfkörtlar och tumörmikromiljön, immunologisk armering av onkolytiska adenovirus och nanokroppsmedierad målinriktning av Natural Killer T- cellundermängder. Dr de Gruijl övervakade forskningen som stödde grunden för DCprime. Hon har nyligen blivit invald i styrelsen för Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC). Dr de Gruijl har en doktorsexamen i tumörimmunologi från VU Amsterdam.

Läs mer