Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.


Finansiell kalender

 • 15 april 2022

  Publicering av årsredovisning för 202
 • 10 maj 2022

  Årsstämma
 • 10 maj 2022

  Publicering av rapport för Q1
 • 26 augusti 2022

  Publicering av rapport för Q2
 • 11 november 2022

  Publicering av rapport för Q3
 • 17 februari 2023

  Publicering av bokslutskommuniké 2022