Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.


Finansiell kalender

 • 14 februari 2024

  Publicering av bokslutskommuniké 2023
 • 17 april 2024

  Årsredovisning 2023
 • 17 maj 2024

  Årsstämma
 • 17 maj 2024

  Publicering av rapport för Q1
 • 23 augusti 2024

  Publicering av rapport för Q2
 • 8 november 2024

  Publicering av rapport för Q3
 • 13 februari 2025

  Publicering av bokslutskommuniké 2024