Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.


Finansiell kalender

 • 17 februari 2023

  Publicering av bokslutskommuniké 2022
 • 17 april 2023

  Årsredovisning 2022
 • 12 maj 2023

  Årsstämma
 • 12 maj 2023

  Publicering av rapport för Q1
 • 29 augusti 2023

  Publicering av rapport för Q2
 • 9 november 2023

  Publicering av rapport för Q3
 • 14 februari 2024

  Publicering av bokslutskommuniké 2023