Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Brev från vår CEO

Första stegen tagna för utveckling av vididencel i sen klinisk fas

Under det första kvartalet 2024 gjorde Mendus betydande framsteg med vårt ledande program vididencel inom akut myeloisk leukemi (AML).

För att läsa hela brevet, klicka här.

Företrädesemission och Riktade Emission 2023

All relevant information som offentliggörs med anledning av den föreslagna företrädesemissionen och riktad emissionen i Mendus kommer du att hitta på denna sida.

Uppdatering om vididencel programmet

Mendus lamnade en uppdatering om sitt ledande program vididencel tisdagen den 27 juni 2023. En inspelning av webbsandhingen via lanken nedan.

Uppdatering om vididencel programmet – online

Senaste företagspresentationen

Senaste företagspresentationen

Direktsänd webbpresentation ASH 2022

Klicka här.

Mendus event med key opinion leaders

Klicka här.

 

Senaste pressreleaserna

Evenemang


Kontakt

<p>Image of old buildings by a dock with boats laying in the water in the foreground.</p>

Huvudkontor

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige

<p>City image from a walkway, with a church and tall buildings in the background.</p>

FoU-kontor

Emmy Noetherweg 2K
2333 BK Leiden
Nederländerna

<p>Overview image of a city, shot in low sunlight from a far distance.</p>

Göteborgskontoret

Mendus C/O AstraZeneca BioventureHub
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Sverige