Investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Välkommen till Mendus Investor Relations-sida. Mendus är noterat på NASDAQ Stockholm under tickersymbolen IMMU. Du hittar all relevant information om Mendus-aktien på vår investerarsida.

Brev från vår CEO

Under första kvartalet 2023 fortsatte Mendus att jobba utifrån de viktiga framsteg som nåddes i slutet av 2022. Proof-of-concept-data från monoterapistudien ADVANCE II i fas 2, som presenterades i december förra året på konferensen American Society for Hematology, stödjer den fortsatta kliniska utvecklingen av vididencel (DCP-001) i kombination med standardbehandling, där vi förbereder nästa steg. Under tiden fortsätter vi med den djupgående analysen av immunövervakningsdata som samlats in som en del av ADVANCE II-studien. Dessa data lär oss mycket om hur vididencel stimulerar immunförsvaret och vilka immunologiska parametrar som är viktiga för att förbättra immunkontrollen eller till och med uppnå fullständig eliminering av kvarvarande sjukdom. De framgångsrika inledande avläsningarna av säkerhet och genomförbarhet av fas 1-studien ALISON, som utvärderar vididencel i äggstockscancer, gör att vi kan fortsätta att inkludera patienter och tillhandahålla ytterligare uppdateringar av studien under resten av 2023.

Vår intratumorala primer ilixadencel kommer att dra nytta av de förbättringar i tillverkningsprocessen som vi lade grunden för 2022, som en förutsättning för fortsatt klinisk utveckling. Slutligen har vi upptäckt en metod för att expandera minnes-NK-celler med hjälp av vår DCOne-plattform, vilket gör att vi kan verka i det spännande fältet för NK-cellbaserade terapier och lägga grunden för ett potentiellt nytt pipelineprogram som ska etableras ytterligare under 2023 och därefter.

För att läsa hela brevet, klicka här.

Senaste företagspresentationen

Senaste företagspresentationen

Direktsänd webbpresentation ASH 2022

Klicka här.

Mendus event med key opinion leaders

Klicka här.

 

Senaste pressreleaserna

Kommande evenemang


Kontakt

<p>Image of old buildings by a dock with boats laying in the water in the foreground.</p>

Huvudkontor

Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Sverige

<p>City image from a walkway, with a church and tall buildings in the background.</p>

FoU-kontor

Emmy Noetherweg 2K
2333 BK Leiden
Nederländerna

<p>Overview image of a city, shot in low sunlight from a far distance.</p>

Göteborgskontoret

Mendus C/O AstraZeneca BioventureHub
Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal
Sverige