Carlos de Sousa avgår som vd för Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

13 december 2019

Carlos de Sousa avgår som vd för Immunicum AB (publ)

Styrelsen i Immunicum har kommit överens med Carlos de Sousa om att han lämnar rollen som verkställande direktör för Immunicum med omedelbar verkan. Styrelsen har utsett Alex Karlsson-Parra, idag forskningschef, till tillförordnad vd. Styrelsen kommer att inleda rekrytering av en ny vd inom kort.

“Vi tackar Carlos för hans insatser som har lett till att Immunicum i dag står väl rustat med konkurrenskraftiga kliniska resultat i ryggen och en kompetent och erfaren organisation för att utveckla bolaget vidare. De tre senaste åren som vd har Carlos gjort en betydelsefull insats genom att lotsa bolaget genom en krävande fas i utvecklingen av läkemedelskandidaten Ilixadencel. Nu är ett bra tillfälle att låta en ny kraft ta över vd-rollen för att ta nästa steg i utvecklingen av Immunicum,” säger Michael Oredsson, styrelseordförande för Immunicum.

Carlos de Sousa tillträdde sin befattning som vd i Immunicum i oktober 2016. Under de år som Carlos de Sousa varit vd för Immunicum har bolaget bland annat avslutat levercancerstudien (HCC), noterats på Nasdaq Stockholms huvudlista, inlett multi-indikationsstudien ILIAD och i samband med den ingått avtal med Merck KGaA och Pfizer för utvärdering av ilixadencel i kombination med avelumab, samt avslutat både GIST- och MERECA-studierna med lovande resultat.

I samband med att Alex Karlsson-Parra tilIträder som tillförordnad vd kommer även Immunicums affärsutvecklingschef Sijme Zeilemaker att få en utvidgad roll som Chief Operating Officer, Immunicums styrelse kommer inom kort att inleda rekryteringen av en ny vd för att realisera potentialen i ilixadencel och utveckla värdet i Immunicum.

Informationen är sådan som Immunicum är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, den 13 december 2019, kl. 8.30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Michael Oredsson, styrelseordförande, Immunicum
Telefon: +61 416 717 971
E-post: info@immunicum.com  

Jonas Rodny
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: jonas.rodny@pauesaberg.se

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Immunicum har utvärderat ilixadencel I flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget kommer att inleda förberedelser för en pivotal studie.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – september 2019