Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande 

30 juni 2021

Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ)

Antalet aktier och röster i Immunicum AB (publ) har ändrats under juni månad till följd av att 33 233 433 nya aktier har emitterats i den riktade emission som bolaget genomförde den 17 juni 2021.

Den riktade emissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Immunicum med 33 233 433 aktier, från 166 167 166 aktier till 199 400 599 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 1 661 671,65 SEK, från 8 308 358,30 SEK till 9 970 029,95 SEK.

Per den 30 juni 2021, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier till 199 400 599 och antalet röster till 199 400 599. 

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 08.00 CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telefon: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com 

INVESTOR RELATIONS

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telefon: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com 

pressfrågor

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu 

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum erhåller Advanced Therapy Medicinal Product-klassificering från EMA för vaccinkandidaten mot canceråterfall, DCP-001