Första patienten behandlad med ilixadencel i ILIAD-studien

Pressmeddelande

11 februari 2019

Första patienten behandlad med ilixadencel i ILIAD-studien

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att den första patienten har behandlats i fas Ib/II-studien ILIAD. Studien kommer att utvärdera säkerhet och effekt hos Immunicums produktkandidat ilixadencel i kombination med checkpoint-inhibitorer (CPI:er) i tre cancerindikationer: huvud- och halscancer, icke-småcelling lungcancer och magcancer. Den första delen, fas Ib, kommer att genomföras på kliniker i USA. 

“Detta är ett positivt och viktigt steg i utvecklingen av ilixadencel där vi testar dess förmåga att aktivera patienternas immunsystem för att bekämpa cancern. Studien ger oss möjlighet att ytterligare utvärdera ilixadencels potential som standardkomponent vid  kombinationsbehandling av solida tumörer, och vi ser fram emot att utforska de synergistiska effekterna på immunsystemet som ilixadencel har tillsammans med CPI:er”, säger Peter Suenaert, medicinsk chef på Immunicum. 

ILIAD-studien är en öppen, multi-center studie, som helt sponsras av Immunicum. Huvudprövare för studien är Dr J. Weiss, associate professor vid School of Medicine at University of North Carolina-Chapel Hill.

“När den första patienten nu har påbörjat behandling så har vi nått ytterligare en milstolpe för Immunicum. Vi kommer att fortsätta rapportera från studien efter att varje doseringsgrupp har ehållit behandling och vi förväntar oss att kunna återkomma med en första uppdatering under andra halvåret 2019,” säger Carlos De Sousa, vd på Immunicum.

ILIAD-studien är uppdelad i två delar. Den första delen, fas Ib, kommer att uvärdera säkerhet och definiera optimal dos och behandlingsschema för ilixadencel i kombination med standarddoser av CPI:n pembrolizumab (Keytruda®) hos 21 patienter med skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC), icke småcellig lungcancer (NSCLC) och magsäcks- och matstrupscancer (GA/GEJ).

Fas II-delen, som planeras inkludera upp till 150 patienter, kommer att bestå av randomiserade, kontrollerade studier i dessa indikationer vid kliniska centra i USA och Europa. Även i denna del utvärderas säkerheten och effekten av ilixadencel när det ges tillsammans med CPI:er. Patienter med icke småcellig lungcancer kommer att få ilixadencel i kombination med pembrolizumab (Keytruda®). Hos patienter med huvud- och halscancer eller magsäcks- och matstrupscancer kombineras ilixadencel med avelumab (Bavencio®), som Immunicum får tillgång till via tyska Merck KGaA och Pfizer enligt det samarbetsavtal som tidigare kommunicerats.

Om ilixadencel

Cellterapiprodukten ilixadencel är en cancerimmunaktiverare som kan lagras “på hylla” (“off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritceller som tas från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler ger upphov till en inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

Om ILIAD

ILIAD är en fas Ib/II-studie på flera indikationer. Namnet kommer från ilixadencel (ILI) i kombination med checkpoint-inhibitorer hos patienter med spridd cancer (på engelska “advanced cancer” vilket ger AD). Studien kommer att rekrytera patienter med skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC), icke småcellig lungcancer (NSCLC) och magsäcks- och matstrupscancer (GA/GEJ).

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar kommande presentationstillfällen under februari