Immunicum AB: Immunicum tillkännager Corporate Rebranding och namnbyte till Mendus AB

  • Varumärkestransformationen återspeglar framstegen inom nästa generations cancerimmunterapier, den kommande tillverkningsexpansionen och företagets långsiktiga ambitioner
  • Bolagets aktie fortsätter att handlas under tickersymbolen IMMU.ST på NASDAQ Sweden

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, meddelade idag att de har bytt företagsnamn från Immunicum AB till Mendus AB. Namnbytet gäller från och med idag och är godkänt av Bolagsverket. Omprofileringen till “Mendus” återspeglar företagets mogna kliniska pipeline och dess bredare positionering inom immunterapi för cancerrecidiv. Dessutom markerar detta en viktig verksamhetsövergång då bolaget fortsätter att mogna med ett långsiktigt fokus på en global räckvidd. Bolaget kommer att fortsätta handlas under kortnamnet “IMMU.ST” och den nya webbplatsen för Mendus AB är www.mendus.com.

“Dagens pressmeddelande markerar ett spännande steg i en omvälvande period för företaget. Initierat av sammanslagningen och integrationen av Immunicum och DCprime och påskyndat av efterföljande beslut om en ny riktning och lovande nya FoU-initiativ, har dessa utvecklingar resulterat i en mångfacetterad och bredare långsiktig vision för företaget. Namnet Mendus fångar vårt fortsatta engagemang för att utveckla terapier som fördröjer eller minskar fall av cancerrecidiv, samtidigt som livskvaliteten för människor som lever med cancer bevaras, säger Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer för Mendus. “När vi går framåt i denna nya fas av viktig tillväxt ser vi fram emot att fortsätta vårt dedikerade arbete med utvecklingen av säkra och effektiva cellbaserade terapier som vi tror kan minska risken för canceråterfall och förbättra den totala överlevnaden avsevärt.”

Bolaget erhöll godkännande från sina aktieägare för namnbytet vid årsstämman den 10 maj 2022 och har sedan dess genomfört erforderliga juridiska och organisatoriska förändringar. Mendus kommer att fortsätta verka från sitt huvudkontor i Stockholm, med ett kontor i Göteborg, och sitt huvudsakliga FoU-center i Leiden, Nederländerna, som kommer att fungera som ett helägt dotterbolag Mendus BV. Bolagets kortnamn kommer att förbli oförändrad och Mendus AB kommer att fortsätta att handla under tickersymbolen IMMU.ST på Nasdaq Stockholm Main Market.

I maj 2022 presenterade företaget positiva interimsresultat från sin pågående kliniska studie ADVANCE II som utvärderar dess mest avancerade patenterade utvecklingsprogram, canceråterfallsvaccinet DCP-001, som en alternativ underhållsbehandling vid akut myeloid leukemi (AML). Studien fortsätter att följa upp patienterna och Mendus förväntar sig att rapportera om status för viktiga överlevnadsresultat och immunövervakningsdata under fjärde kvartalet 2022. Mendus förbereder sig för att fortskrida i utvecklingen av DCP-001 med en efterföljande klinisk studie i AML-underhåll och arbetar för att etablera en skalbar tillverkningsinfrastruktur för den fortsatta utvecklingen av programmet. Företaget utforskar också återfallsvaccination mot cancer i äggstockscancer i en pågående fas I-studie och förbereder sig för en signalbekräftande studie på gastrointestinala stromacellstumörer med sin intratumorala immunprimer ilixadencel. Mendus har etablerat ett brett samarbetsnätverk för att ytterligare utnyttja sin expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att designa nya immunterapeutiska metoder.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Verkställande direktör

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com

 

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)
På Mendus förändrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilagor

Fortsätt läsa

Immunicum AB: Immunicum tillkännager positiva interimsresultat från ADVANCE II-studie i AML-underhållsbehandling