Immunicum AB: Inbjudan till hybridmöte den 17 februari, 2022 för presentation av Immunicums bokslutskommuniké 2021 samt pipeline- och strategiutsikter

Immunicum AB (“Immunicum”, publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av tumöråterfall, kommer den 17 februari att publicera resultatet för Q4 och helåret som avslutades den 31 december 2021. Dessutom kommer bolaget att presentera kommande pipeline och strategi den 17 februari 2022 kl. 18:00 CET (12:00 EST).

“Som beskrevs i mitt brev till aktieägarna i december förra året, har Immunicum lagt en solid grund för bolaget att utgå ifrån under 2022 och framåt”, säger Erik Manting, vd på Immunicum. “Nu ser vi i ledningsgruppen fram emot att välkomna och uppdatera våra investerare om kommande pipeline och strategi för bolaget baserat på vårt angreppssätt vad gäller immunterapi.”

Mötet för presentation av pipeline och strategi börjar med en presentation av ledningsgruppen följt av en frågestund. Frågor till ledningsgruppen kan skickas såväl innan som under mötet till ir@immunicum.com.

Följande representanter för ledningsgruppen kommer att närvara:

  • Erik Manting, Chief Executive Officer
  • Lotta Ferm, Chief Financial Officer
  • Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer
  • Jeroen Rovers, Chief Medical Officer

Mötet kommer att hållas som ett hybridmöte och vara öppet både för personlig närvaro och tillgängligt via videoanslutning på Immunicums webbplats.


Datum: torsdagen den 17 februari 2022

Lokal: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm

Tid: 18.00 – 19.00, registering från kl. 17.30

Antalet deltagare är begränsat så vänligen anmäl ditt intresse att delta via e-post till ir@immunicum.com före den 15 februari 2022.

En direktsänd webbsändning kommer att göras tillgänglig under fliken Investerare/ “Event & Presentations” på Immunicums hemsida: https://immunicum.se/investors/events-presentations/

En inspelning av webbsändningen kommer även att finnas tillgänglig på företagets webbplats efter mötet.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar Fas II-data som visar minskad MRD och förbättrad överlevnad med DCP-001-behandling hos AML-patienter på ASH 2021