Immunicum AB (publ) meddelar förändringar i ledningsgruppen efter sammanslagningen

Pressmeddelande

16 mars 2021 

Immunicum AB (publ) meddelar förändringar i ledningsgruppen efter sammanslagningen

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag förändringar i bolagets ledningsgrupp efter den inledande integrationsperioden efter sammanslagningen med DCprime som slutfördes i december 2020. I den nya sammansättningen består ledningsgruppen av Erik Manting, Ph.D., som verkställande direktör (vd), Lotta Ferm som tillförordnad finanschef (Chief Financial Officer, CFO), Alex Karlsson-Parra, M.D., Ph.D., som forskningschef (Chief Scientific Officer, CSO) och Jeroen Rovers, M.D., Ph.D., som medicinsk chef (Chief Medical Officer, CMO). Förändringarna gäller med omedelbar verkan. Sven Rohmann, M.D., Ph.D., kommer fortsättningsvis vara knuten till Immunicum som rådgivare inom affärsutveckling. Sharon Longhurst, Ph.D., fortsätter som Head of CMC and Sijme Zeilemaker, MSc, tillträder den nyinrättade befattningen som Head of IR and Corporate Communication. Margareth Jorvid, MSc Pharm, avgår på egen begäran som Head of Regulatory and Quality Assurance.

“Jag ser fram emot att leda Immunicum när bolaget nu tar nästa steg i förändringsresan efter sammanslagningen med DCprime. Efter samgåendet är Immunicum ett bolag med en bred klinisk pipeline, egen forskning och processutvecklingskapacitet samt ledande inom forskningsområdet allogen dendritcellsbiologi. Sammantaget innebär detta att vi är välpositionerade för att skapa ett globalt biofarmaceutiskt bolag inom fältet immunterapier för behandling av cancer”, säger Erik Manting, vd för Immunicum. “Det sammanslagna bolaget har en stark expertis genom hela organisationen och med den nya ledningsgruppen, som är resultatet av en konstruktiv integrationsprocess, kan vi fastställa en långsiktig strategi för den fortsatta utvecklingen av våra produkter i blodburna och solida tumörindikationer med flera förväntade kliniska milstolpar under det andra halvåret i år”.

“Jag är tacksam för att ha haft rollen som vd för Immunicum under 2020 och därmed kunnat bidra till samgåendet med DCprime, vilket banat väg för bolagets utveckling av en synergistisk pipeline som spänner över både stora indikationer och särläkemedelsindikationer”, kommenterar Sven Rohmann. “Jag är fast besluten att som rådgivare inom affärsutveckling fortsätta stödja Immunicum och ser fram emot att bidra till bolagets framtida framgång”.

“Förutom styrkan i den kliniska pipelinen och vår ledande position inom dendritcellsbiologi har sammanslagningen sammanfört en ledningsgrupp och en styrelse som kompletterar varandra med kunskaper och erfarenheter inom olika områden inom läkemedelsutveckling, från början till kommersialisering. Detta kommer att bidra till bolagets framtida tillväxt”, säger Christine Lind, tillförordnad styrelseordförande. ”På styrelsens vägnar vill jag rikta ett tack till Sven för hans bidrag till förverkligandet av sammanslagningen. Erik tillför som vd en kombination av gedigen vetenskaplig kompetens och strategisk expertis inom finansiell rådgivning, inklusive hans senaste erfarenhet som vd för DCprime. Styrelsen är övertygad om att den nu sammansatta ledningsgruppen kommer gynna Immunicums framtida tillväxt”.

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s
förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl. 08:30 CET.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind, tillförordnad styrelseordförande
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com

MEDIA RELATIONS

Eva Mulder och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 175 222 57 56
E-post: ir@immunicum.com

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com  

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar att Jeroen Rovers har utsetts till medicinsk chef