Immunicum AB (publ) meddelar förändringar i styrelsen

Pressmeddelande

21 januari 2021

Immunicum AB (publ) meddelar förändringar i styrelsen

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) tillkännager idag att Michael Oredsson har valt att avgå som styrelseordförande och ledamot i Immunicums styrelse med verkan från och med den extra bolagsstämma som hålls imorgon den 22 januari 2021. Styrelsen har beslutat att utse nuvarande styrelseledamot Christine Lind som tillförordnad styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma som kommer att hållas den 4 maj 2021.

”Jag har varit engagerad i utvecklingen av Immunicum sedan 2018 och det har varit mycket glädjande att följa utvecklingen av det kliniska programmet och alla framsteg under de senaste åren”, säger Michael Oredsson. “Inför nästa steg i Immunicums förändringsresa så är det den rätta tidpunkten att lämna över ordföranderollen.  Jag är övertygad om att bolaget kan dra stor fördel av all den gedigna erfarenhet som Christine besitter i avseende på strategiarbete och förmågan att kraftsamla expertis för att skapa värde i biofarmaceutiska bolag”.

”På hela styrelsens vägnar vill jag rikta ett stort tack till Michael för hans outtröttliga stöd och stora bidrag till Immunicum under de senaste åren”, säger Christine Lind. ”Hans engagemang för att säkerställa att Immunicums program fortsätter att gå mot kommersialisering och nå patienterna så fort som möjligt har varit avgörande för bolagets framsteg. Med den kombinerade styrkan som följer av den nyligen genomförda sammanslagningen med både ilixadencel och DCP-001 i klinisk utveckling, så ser jag fram emot Immunicums potential att kunna erbjuda patienterna framtidens behandlingar. Jag är hedrad över att få arbeta tillsammans med de övriga styrelseledamöterna och Immunicums ledningsgrupp för att etablera Immunicum i en ledande position inom cellbaserade terapier”.

Vid extra bolagsstämman föreslås, som tidigare meddelats, nyval av Dharminder Chahal och Andrea van Elsas, Ph.D., som ledamöter i bolagets styrelse. Om extra bolagsstämman röstar i enlighet med förslaget till stämman kommer styrelsen att bestå av Christine Lind som tillförordnad styrelseordförande och Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Charlotte Edenius M.D., Ph.D., Andrea van Elsas, Ph.D., Steven Glazer, M.D. och Helén Tuvesson Ph.D, som ledamöter för tiden fram till årsstämman.

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra i enlighet med EU:s
förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021 kl. 08:00 CET.


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson och Christine Lind
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: ir@immunicum.com

OM Immunicum AB (publ)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) erhåller särläkemedelsstatus, ODD, från FDA för ilixadencel för behandling av levercancer