Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Pressmeddelande

3 april 2020

Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2019

Immunicum AB meddelar idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Den tryckta versionen av årsredovisningen skickas till de aktieägare och intressenter som så önskat i mitten på april 2020. För ytterligare information, vänligen kontakta bolaget per telefon +46 8 732 8400 eller via e-post info@immunicum.com.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2020 klockan 8:00 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Alex Karlsson-Parra, Forskningschef och tf vd, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar att Peter Suenaert återvänder till sin roll som Chief Medical Officer