Immunicum AB (publ) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för april – juni 2019 samt genomför en företagspresentation

Pressmeddelande

28 juni 2019

Immunicum AB (publ) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för april – juni 2019 samt genomför en företagspresentation

  • Delårsrapporten april – juni 2019 publiceras tisdagen den 20 augusti 2019
     
  • Bolaget genomför en företagspresentation samma dag och dessutom ytterligare informationsmöten under andra halvåret 2019

Immunicum AB (publ) har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten för perioden april – juni 2019. Det nya datumet för offentliggörande är tisdagen den 20 augusti 2019. Det tidigare meddelade publiceringsdatumet var fredagen den 23 augusti 2019.

Datumet för publicering av delårsrapporten ändras för att Immunicum ska kunna genomföra en företagspresentation där bolagets VD, Carlos de Sousa, bolagets CFO, Michaela Gertz samt andra medlemmar av ledningsgruppen kommer att presentera delårsrapporten under en utökad företagspresentation, diskutera bolagets position inom immunonkologi, samt ge en uppdatering kring bolagets kliniska program och den övergripande strategin. Detta event kommer att genomföras innan top line-resultaten för fas II-studien MERECA offentliggörs. Det kliniska forskningsföretaget (CRO:n) som genomför studien förväntas överlämna resultaten från studien till Immunicum under den första veckan i september 2019 och kort därefter kommer Immunicum att offentliggöra top line-resultaten.  

Detaljer kring företagspresentationen

Datum: tisdagen den 20 augusti, 2019
Tid: 13.00 – 15.00
Plats: Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm; 10:e våningen

Presentationen kommer också att webbsändas via en länk på Immunicums hemsida och kommer att finnas tillgänglig i videoformat i efterhand. Länken till webbsändningen och videon kommer att publiceras på Immunicums hemsida: www.immunicum.se.  

I tillägg till företagspresentationen i augusti kommer Immunicum att genomföra nedanstående informationsmöten under andra halvåret 2019. Ytterligare detaljer kommer att offentliggöras närmare respektive möte:

  • En webbsändning genomförs under den första veckan i september i samband med att top line-resultaten från fas II-studien MERECA offentliggörs.
  • En kapitalmarknadsdag genomförs i november 2019 i Stockholm för att presentera delårsrapporten för juli – september 2019.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, CEO, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

Michaela Gertz, CFO, Immunicum
Telefon: +46 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

MEDIERELATIONER

Gretchen Schweitzer and Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com 

USA OCH INTERNATIONELLA INVESTERARE

Thomas Renaud
Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC
Telefon: +1 212 619-6889 or +1 917 370-5879
E-post: thomas.renaud@arrowheadbid.com
Immunicum abid.co page: www.abid.co/OMX.IMMU

SVENSKA INVESTERARE

Jonas Rodny and Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 190 90 51
E-post: jonas.rodny@pauesaberg.se eller carolin.wiken@pauesaberg.se

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm.  www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Kommuniké från årsstämma i Immunicum AB (publ) den 25 april 2019