Immunicum - INTUVAX abstract på ASCO 2014Göteborg, 2014-05-15 07:43 CEST (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum meddelar att abstract med INTUVAX-data har offentliggjorts för ASCO 2014

– Att bli accepterad för presentation på den mest prestigefyllda cancerkonferensen i världen skapar en stor möjlighet för oss att visa upp Immunicums teknologi och visar också graden av vetenskapligt intresse våra kliniska data genererat, säger Immunicum VD, Jamal El-Mosleh.

Nedan är det abstract (nr. 3085), med data per januari 2014, som nu finns tillgängligt på ASCOs webbplats (abstracts.asco.org).

 

Intratumoral vaccination med aktiverade allogena dendritiska celler hos patienter med nyligen diagnostiserad metastaserande njurcancer (mRCC)

Anna Laurell , Maria Lönnemark , Einar Brekkan , Lars Adamson , Bengt Andersson , Anders Magnusson , AnnaCarin Wallgren , Rolf Kiessling och Alex Karlsson-Parra

Bakgrund: Ackumulerande data tyder på att en effektiv induktion av antigenspecifika cytotoxiska T-lymfocyter (CTL) som kännetecknar virusinfektioner orsakas av cross-priming där initialt infekterade DCs producerar en unik uppsättning av inflammatoriska faktorer som rekryterar och aktiverar icke-infekterade “bystander” DCs. Följaktligen har vi utvecklat ett cellulärt adjuvans bestående av pre-aktiverade (genom en ny aktiveringscocktail) DCs som producerar höga nivåer av DC-rekryterande och DC-aktiverande faktorer på ett ihållande sätt. Detta koncept kräver inte MHC-kompatibilitet mellan de injicerade cellerna och patienten och ger möjligheten att använda pre-producerade och fryslagrade DCs från friska blodgivare som vaccinadjuvans som en så kallad “hyllprodukt”.

Metoder: 12 patienter med nyligen diagnostiserad mRCC, 7 med intermediär prognos (enligt Heng-kriterier) och 5 med dålig prognos (PP) ingick i den kliniska fas I/II-studien. Vaccinceller (50 doser) framställdes genom en leukaferes-produkt från en frisk blodgivare och djupfrystes därefter. 5-20 x 10(6) vaccinceller injicerades intratumoralt två gånger med 2 veckors intervall före nefrektomi.

Resultat: Inga vaccinrelaterade allvarliga biverkningar observerades. 9 av 11 utvärderade patienter uppvisade en ökning av cirkulerande tumörspecifika lymfocyter (IFN -G ELISPOT) efter vaccinering. En massiv infiltration av CD8 + T-celler fanns i 5 av 12 borttagna njurtumörer som, såvitt vi känner till, är den mest intensiva och generella intratumorala infiltrationen av CD8 + T-celler som någonsin rapporterats i någon mänsklig solid tumör. Median totalöverlevnad (mOS) i PP-gruppen har fortfarande inte nåtts men har redan passerat (utan tillägg av riktade terapier) den förväntade mOS i PP-patienter som behandlats med riktade terapier (9,8 vs 7,8 månader). 40 % av patienterna i PP-gruppen har hittills (jan 2014) överlevt i mer än 17 månader (utan tillägg av riktade terapier) jämfört med en förväntad 17 månaders överlevnad på 25 % i PP-patientgrupper som får riktade terapier.

Slutsatser: Våra resultat tyder på att intratumoral injektion av pre-aktiverade allogena DCs är säker och framkallar en systemisk CTL-medierad antitumörrespons som kan förlänga överlevnaden i mRCC-patienter.

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 031-415052,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX® och INTUVAX®, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av allogena dendritceller så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums vacciner studeras nu på människa i kliniska studier på njur- och levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum tillkännager samarbete med Merck KGaA, Darmstadt, Tyskland och Pfizer för utvärdering av ilixadencel i kombination med avelumab i den planerade fas Ib/II multi-indikationsstudien ILIAD