Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022

Pressmeddelande

28 maj 2019

Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram 2019/2022

Immunicum AB (publ) meddelar idag utfallet av teckningen av optioner i det incitamentsprogram som godkändes av bolagstämman den 25 april 2019. Programmet gav samtliga anställda möjlighet att teckna optioner som berättigar till köp av aktier om tre år till ett förutbestämt pris. Totalt tecknades 2.178.089 optioner (94,4% av programmet) vilket motsvarar 2,3% utspädning vid utnyttjande av samtliga optioner.

”Immunicums framgångar och framtid är ett resultat av våra medarbetares arbete och engagemang. Det starka deltagandet i optionsprogrammet från vår ledning och anställda återspeglar både deras förtroende och deras engagemang för utvecklingen av Immunicum”, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

Bolagsstämman i Immunicum beslutade om emission av teckningsoptioner och införandet av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019/2022) i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 19,90 kronor vilket motsvarar 250 procent av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna för aktien i bolaget under perioden 26 april 2019 till och med den 10 maj 2019. Påkallandeperioden för teckning av aktier är från och med den 28 maj 2022 till och med den 28 juli 2022.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

MEDIA RELATIONS

Gretchen Schweitzer och Joanne Tudorica
Trophic Communications
Telefon: +49 89 2388 7735 eller +49 176 2103 7191
E-post: ir@immunicum.com

U.S. and International Investor Relations

Thomas Renaud
Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC
Telefon: +1 212 619-6889 och +1 917 370-5879
E-post: thomas.renaud@arrowheadbid.com
Immunicum abid.co page: www.abid.co/OMX.IMMU

Swedish Investor Relations

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telephone: +46 190 90 51
E-mail: jonas.rodny@pauesaberg.se eller carolin.wiken@pauesaberg.se

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar kommande konferenser i maj och juni