Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram LTI 2021/2024

Pressmeddelande

29 september 2021

Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram LTI 2021/2024

Immunicum AB (publ) meddelar idag utfallet av teckning av personaloptioner och aktierätter i incitamentsprogram LTI 2021/2024 som beslutades av årsstämman den 4 maj 2021. Totalt har 1 286 092 personaloptioner respektive 660 000 aktierätter tecknats, vilket motsvarar totalt cirka 0,97 procent utspädning vid utnyttjande av samtliga personaloptioner och aktierätter.

Årsstämman den 4 maj 2021 beslutade om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram (”LTI 2021/2024”). Programmet består dels av personaloptioner (”Personaloptionsprogrammet 2021/2024”) och dels av aktierätter (”Aktierättsprogrammet 2021/2024”).

Personaloptionsprogrammet 2021/2024
Personaloptionsprogrammet 2021/2024 är riktat till ledande befattningshavare och nyckelanställda i koncernen och omfattar högst 1 678 453 personaloptioner. Totalt har 1 286 092 personaloptioner tecknats och tilldelats. Varje teckningsoption ger rätt att under påkallandeperioden teckna en (1) aktie i bolaget till teckningskursen 7,35 kronor vilket motsvarar 140 procent av det volymvägda medeltalet av de noterade betalkurserna för aktien i bolaget under perioden 5 maj 2021 till och med den 19 maj 2021. Påkallandeperioden är från och med den 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024.

Aktierättsprogrammet 2021/2024
Aktierättsprogrammet 2021/2024 omfattar övriga anställda i koncernen och omfattar högst 834 300 aktierätter. Totalt har 660 000 aktierätter tecknats och tilldelats i aktierättsprogrammet. Varje aktierätt ger rätt att under tiden för påkallandeperioden förvärva en (1) aktie i bolaget motsvarande kvotvärdet på aktien. Aktuellt kvotvärde är 0,05 kronor per aktie. Påkallandeperioden är från och med 1 september 2024 till och med 31 oktober 2024.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq Stockholms regelverk. Informationen lämnades, ge om nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2021 kl. 8:00 a.m. CEST.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

Telephone: +31 713 322 627

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Kristina Windrup Olander

Spikinc AB

Telephone: +46 72 545 34 74

E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Sophia Hergenhan & Jacob Verghese

Trophic Communications

Telephone: +49 89 2388 7731

E-mail: immu@trophic.eu


OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) April – Juni 2021 i Sammandrag