Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress 

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress 

– Den pågående ADVANCE-II-studien, som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter, närmar sig målet om 20 rekryterade patienter –

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) presenterar idag kliniska data som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeolisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombination av DCP -001 med etablerade AML-behandlingar, vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls 9–17 juni 2021. Sammanfattningen av dessa presentationer har kommunicerats tidigare. E-posters finns att tillgå på såväl konferensens som företagets webbplats.

“De data som presenteras vid EHA-konferensen styrker vår uppfattning om att DCP-001 potentiellt kan förbättra den dåliga behandlingsprognosen för AML-patienter genom varaktig tumörkontroll och förlängd klinisk remission”, säger Jeroen Rovers, Chief Medical Officer på Immunicum. ”Vi är nära att nå målet för patientrekryteringen i vår pågående ADVANCE-II-studie som utvärderar DCP-001 hos AML-patienter med mätbar restsjukdom och ser fram emot att kunna presentera fler resultat från denna studie i slutet av året. Baserat på prekliniska data ser vi dessutom att DCP-001 har potential att förbättra behandlingsresultaten i kombination med 5-AZA och venetoclax, vilket är en etablerad behandlingsregim för patienter med AML i USA. ”

ADVANCE-II är en internationell, multicenter, öppen fas II-klinisk studie som utvärderar effekt och säkerhet i två olika doseringsregimer av Immunicums kandidat för canceråterfallsvaccin DCP-001 hos patienter med AML vilka är i fullständig remission men har en kvarvarande mätbar restsjukdom. Initiala data från studien som presenterades vid ASH 2020-mötet visade att behandling med DCP-001 är säker, tolereras väl och samtidigt kan påvisa tidiga tecken på effekt vad gäller konvertering av patienter till icke-mätbar restsjukdom, så kallad MRD-negativ status.

Bolaget följer tidigare kommunicerad tidplan och kommer att kunna presentera ytterligare data i slutet av året.

E-posters som presenteras vid EHA 2021 Virtual Congress kommer att finnas tillgängliga för registrerade deltagare via Virtual Congress-plattformen från och med 09:00 fredagen den 11 juni samt på Immunicums webbplats. 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telefon: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

investerarrelationer:

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telefon: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

pressfrågor:

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telefon: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvaliteten för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress