Immunicum publicerar verkningsmekanismen för DCP-001 i tidskriften Cells

Pressmeddelande

22 november 2021
 
Immunicum publicerar verkningsmekanismen för DCP-001 i tidskriften Cells

Immunicum AB (publ; IMMU.ST), ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av canceråterfall, tillkännagav idag publiceringen av en vetenskaplig artikel som beskriver verkningsmekanismen för dess cellbaserade vaccin mot canceråterfall DCP-001. Publikationen i den erkända tidskriften Cells beskriver interaktionen mellan DCP-001 och antigen-presenterande celler och involverade cellulära mekanismer. Studien stödjer en verkningsmekanism där överföring av antigen-innehållande material, inklusive tumör-associerade antigen, och aktivering av patientens egna antigen-presenterande celler vid injektion av DCP-001 i huden leder till induktion av immunsvar mot tumörceller. Den föreslagna verkningsmekanismen stödjer utvecklingen av DCP-001 som en allogen, lagringsbar produkt som aktiverar patientens eget immunsystem, med en utmärkt säkerhetsprofil och med relativt enkel administrering via intradermal injektion, som inte kräver så kallad lymfodepletion eller annan förberedande behandlning. Immunicum genomförde studien i samarbete med ledande immunologer vid Amsterdam University Medical Center (AUMC) och Northeastern University i Boston.

“Publikationen ger en detaljerad översikt av DCP-001:s verkningssätt och identifierar vägar som kan tjäna som grund för att utveckla potentiella nya kombinationsterapier så som blockering av immunhämmande CD47-SIRPα interaktioner,”
säger Alex Karlsson-Parra, Chief Scientific Officer på Immunicum. “Publikationen stärker också vårt vetenskapliga ledarskap inom området för allogena dendritceller. Vi är tacksamma för samarbetet med våra akademiska partners och kommer att fortsätta att utnyttja vår gemensamma expertis för att bygga en pipeline av lovande, lagringsbara cellbaserade immunterapier.”

De data som publicerats i Cells visar att DCP-001 överför sitt cellulära innehåll till antigen-presenterande celler via en fagocytosprocess, där fosfatidylserin spelar en viktig roll och som förstärks av blockeringen av CD47. Studien inkluderade en ex vivo-modell för intradermal injektion med hudvävnadsprover från människa. Efter intradermal injektion initierar DCP-001 aktiveringen av alloreaktiva T-celler i huden, vilket orsakar lokal inflammation och attraktion av dentritceller (DC) i huden. DCP-001 fångas in av dessa rekryterade DC, vilket resulterar i en överföring av tumör-associerade antigener (TAA) samt migration av dessa DC mot dränerande lymfkörtlar för att initiera aktivering av tumör-specifika T-celler. Den beskrivna verkningsmekanismen stöder de lovande egenskaperna hos DCP-001 som ett canceråterfallsvaccin som leder till en aktiv immunisering och varaktigt immunsvar mot tumören i syfte att minska tumöråterfall.

“Studien som visar aktivering av patientens egna antigen-presenterande celler med DCP-001 är i linje med observationerna i våra kliniska prövningar hittills. Vi fortsätter att observera DCP-001:s potential att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumör-associerade antigener i den kliniska fas II studien ADVANCE II hos patienter med akut myeloisk leukemi”,
säger Jeroen Rovers, Chief Medical Officer på Immunicum. “Vi ser fram emot att presentera kliniska uppföljningsdata, som för första gången kommer att omfatta alla inkluderade patienter i ADVANCE II-studien, vid American Society of Hematology (ASH) årliga möte nästa månad.”

Hela publikationen med titeln “Transfer of Cellular Content from the Allogeneic Cell-Based Cancer Vaccine DCP-001 to Host Dendritic Cells Hinges on Phosphatidylserine and Is Enhanced by CD47 Blockade” kan nås via den aktuella onlineversionen av Cells som en del av specialbilagan om allogena immunterapier.

Om DCP-001
Immunicums kliniska program DCP-001 genereras genom att transformera en proprietär leukemicell, DCOne®, till ett cellbaserat cancervaccin, och samtidigt bibehålla de endogena tumörantigenerna och profilen som en mogen dendritcell. Medan de leukemiceller som användes som utgångsmaterial var svagt immunogena, visade sig DCP-001 vara mycket immunogen på grund av dess mogna allogena dendritcellsfenotyp, vilket gör det till en attraktiv cancervaccinkandidat. På grund av sina unika hybridegenskaper kan DCP-001 inducera aktiv immunisering som leder till varaktiga och specifika antitumörsvar. Immunicum erhöll Advanced Therapy Medicinal Product Classification från EMA för DCP-001 i juni 2021.
 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-mail: brendan.payne@sternir.com

För Sverige:

Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com
 
PRESSFÅRGOR

Eva Mulder & Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar nya forskningsdata vid årsmötet för Society for Immunotherapy of Cancer (SITC)