Immunicum rapporterar fortsatt lovande överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterGöteborg, 2014-12-03 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) offentliggjorde idag fortsatt lovande data från uppföljningsfasen av en fas I/II-prövning i patienter med metastaserande njurcellscancer. Medianöverlevnaden i den subgrupp om fem individer vilka initialt klassificerats som högriskpatienter uppgår nu till 19,8 månader, vilket skall jämföras med en förväntad medianöverlevnad på nio månader med dagens standardbehandling. Sju av elva utvärderingsbara patienter i studien, varav två av de ursprungligen fem högriskpatienterna, är fortfarande vid liv. 

Sammanlagt är det nu sex av elva patienter som på grund av tumörtillväxt erhållit tilläggsbehandling med tyrosinkinashämmare (TKI) och hos tre av dessa patienter (alla med kraftig infiltration med CD8+ T celler i den borttagna njurtumören) har man noterat en mycket påtaglig och långvarig regress av metastaserna.

Fortsatt uppföljning är nödvändig för att klarlägga överlevnaden bland de patienter som har en något mindre aggressiv sjukdom (intermediate mRCC). Fem av sex patienter i denna subgrupp är fortfarande är vid liv, varav tre har uppnått en överlevnadstid på mer än två år.

– Det är glädjande att medianöverlevnaden bland de INTUVAX-behandlade njurcancerpatienterna fortsätter att öka. Vi förbereder nu en omfattande fas II-studie på samma indikation och räknar med att denna ska kunna starta i början av 2015, säger Immunicums vd Jamal El-Mosleh.

Syftet med fas I/II-studien var att dokumentera biverkningsprofilen och den immunologiska effekten, samt att följa överlevnaden hos patienter med metastaserande njurcellscancer efter behandling med två INTUVAX-injektioner. 

 

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, vd, Immunicum
Tel: 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Alex Karlsson-Parra, Forskningschef, Immunicum
Tel: 0705167579
Alex.karlsson-parra@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

 

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. En fas II-studie för bolagets längst framskridna projekt – INTUVAX® mot njurcancer – beräknas starta i början av 2015. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar säkerhets- och överlevnadsdata från fas I/II-studie med INTUVAX i patienter med levercancer