Immunicum tillkännager valberedning inför årsstämman 2022

Pressmeddelande 

03 november 2021

Immunicum tillkännager valberedning inför årsstämman 2022

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelade idag att ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen, antagna av bolagsstämman den 4 maj 2021. Ledamöterna i Immunicums nomineringskommité ska utses av de fyra, per den 31 augusti 2021, största aktieägarna som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant. Om de fyra aktieägarna inte har meddelat sin avsikt att delta i valberedningen senast sex månader före bolagsstämman ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Styrelseordförande i Immunicum, Christine Lind, har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har utsetts av de fyra största aktieägarna och accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

 

Erik Esveld, utsedd av Van Herk Groep

Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden

Gunnar Hörnsten, utsedd av Loggen Invest AB

Mats Andersson, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB

Totalt representerar valberedningen cirka 56,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2021.

Årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2022 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns tillgänglig på Immunicums hemsida www.immunicum.com.

Aktieägare som önskar ge förslag till nomineringskommitén ombeds skicka sina förslag till info@immunicum.com alternativt per brev till Immunicum AB, Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Christine Lind
Styrelseordförande
E-post: info@immunicum.com 

om Immunicum AB (publ)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum deltar i ett flertal industri – och investerarkonferenser under november månad