Immunicums forskningschef Alex Karlsson-Parra tilldelas Athena-prisetGöteborg, 2014-11-26 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) — Immunicum AB (publ) meddelade idag att bolagets grundare och forskningschef Alex Karlsson-Parra tilldelats Athena-priset för det kreativa och innovativa sätt att utveckla terapeutiska cancervacciner som utgör kärnan i Immunicums verksamhet.

Docent Alex Karlsson-Parra är forskningschef vid Immunicum och överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Tillsammans med sina medarbetare har han ägnat 15 års forskningsarbete åt utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin som bygger på att främmande immunceller aktiverar patientens egna tumörspecifika immunförsvar. Till skillnad från andra cancervacciner, som använder patientens egna immunceller, används här vita blodkroppar från friska blodgivare. Immuncellerna odlas ut till dendritiska celler som aktiveras genom en immunologisk chockbehandling. Efter aktivering fryses cellerna in i portioner om 10 miljoner celler, en lagom dos att injicera i en tumör.

En av fördelarna med Immunicums cancervaccin är att konceptet möjliggör tillverkning i större skala och därmed kan ge fler patienter tillgång till behandling.  I en pilotstudie har cancervaccinet testats på patienter med spridd njurcancer. Resultaten är lovande och visar på en förlängd medianöverlevnad, men patientunderlaget är ännu för litet för att dra säkra vetenskapliga slutsatser. Nu pågår ytterligare en studie med patienter med primär levercancer och inom kort startar en större europeisk studie med 90 njurcancerpatienter.

– Att Immunicums grundare Alex Karlsson-Parra tilldelas sjukvårdens största pris för klinisk utveckling understryker innovationshöjden i de vaccinprojekt som vi nu utvecklar för att förbättra behandlingen av svårt sjuka cancerpatienter, säger Immunicums vd Jamal El-Mosleh.

Priset, som består av ett forskningsstipendium på 150 000 kronor, utdelas torsdagen den 4 december i samband med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riksstämma.

Athenaprisjuryns motivering till valet av pristagare:

“Ett kreativt och innovativt angreppssätt i utvecklingen av terapeutiska cancervacciner som aktiverar patientens eget immunförsvar att angripa tumörcellerna. Genom att använda immunceller från friska blodgivare, i stället för från patienten själv, kan metoden ge fler svårt sjuka cancerpatienter tillgång till effektiv behandling. Ett grundligt, uthålligt och utmanande forskningsarbete som står på gränsen till ett stort genombrott.”

Media är välkomna att delta vid prisutdelningen som sker kl 19.00 i Svenska Läkaresällskapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Föranmälan görs till Maja Florin, projektledare för Athenapriset maja.florin@dagensmedicin.se

För ytterligare information, kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Immunicum, 031 – 41 50 52,
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Alex Karlsson-Parra, CSO, Immunicum, 0705167579
alex.karlsson-parra@immunicum.com

Johanna Adami, VINNOVA, ordförande i juryn, 070-569 72 87

 

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB

Tel: 08-545 013 31. www.redeye.se

Om Athenapriset

Bakom Athenapriset står VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forte, Sveriges Kommuner och Landsting, LIF, Sweden Bio, Swedish Medtech och tidningen Dagens Medicin. Prisets syfte är att uppmärksamma och belöna betydande prestationer inom klinisk forskning i Sverige. Juryns bedömningskriterier är medicinsk nytta, innovationshöjd, angelägenhetsgrad, vetenskaplig kvalitet, samhällsnytta och samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv.

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ) utvecklar vacciner för behandling av tumörsjukdomar. Bolagets längst framskridna projekt är INTUVAX®, vilket för närvarande utvärderas i en klinisk fas I/II studie i patienter med njurcancer. I projektportföljen finns ytterligare tre projekt mot olika tumörsjukdomar, bland annat levercancer.

www.immunicum.se

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar INTUVAX fas I/II data på ASCO 2014