Immunicums vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board) utökas med nya experter

Pressmeddelande

30 september 2021

Immunicums vetenskapliga råd (Scientific Advisory Board) utökas med nya experter

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelade idag utnämningen av Ada M. Kruisbeek, PhD,
Sjoerd H. van der Burg, PhD och Tanja D. de Gruijl, PhD, till Bolagets vetenskapliga råd (SAB). De nya medlemmarna, som tidigare var medlemmar i DCprimes vetenskapliga råd, kommer att ingå i Immunicums vetenskapliga råd tillsammans med de befintliga medlemmarna, Inge Marie Svane, MD, PhD och Pawel Kalinski MD, PhD. Dr Kruisbeek kommer att vara ordförande för SAB.

”Utnämningarna av det inom området välkända personerna Ada, Sjoerd och Tanja stärker Immunicums kompetens inom onkologi och immunterapi och breddar vår tillgång till ett internationellt nätverk av kliniska och vetenskapliga rådgivare och inte minst, akademiska samarbetspartners”, säger Alex Karlsson-Parra, MD, PhD, CSO för Immunicum. “Vi vill hantera viktiga utmaningar inom dagens cancerterapi och våra medlemmars insikter är viktiga i utvecklingen av våra produktkandidater från allogena dendritceller.”

SAB:s nya medlemmar är:

Ada M. Kruisbeek, PhD – Dr Kruisbeek tjänstgjorde tidigare som Chief Scientific Officer på DCprime, som hon grundade 2005. Hon har även arbetat vid National Cancer Institute i Bethesda, USA, och varit chef för Institutionen för immunologi vid NKI-AVL (Nederländerna) Cancer Institute och Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Hospital) i Amsterdam. Hon är professor emeritus i immunologi vid Vrije Universiteit Amsterdam (VU), där hon också varit vetenskaplig chef för Life Sciences Center and the Technology Transfer Office.

Sjoerd van der Burg, PhD – Dr Sjoerd van der Burg är professor i experimentell cancerimmunologi och terapi vid Institutionen för medicinsk onkologi vid Leiden University Medical Center och Senior Investigator vid Oncode Institute i Nederländerna. Hans grupp utför grundforskning samt translationella och kliniska studier med fokus på faktorer för värd-tumörinteraktioner som avgör skillnaden mellan framgång och misslyckande i immunsystemets kontroll av cancer. Dr van der Burg har stor erfarenhet av att övervaka medfödda och adaptiva immunsvar och nyttjar denna erfarenhet för att utveckla nya cancerterapier. Han har en doktorsexamen i immunologi från Leiden University.

Tanja de Gruijl, PhD – Dr Tanja de Gruijl är professor i translationell tumörimmunologi. Hon är Fenna Diemer Lindeboomordförande vid Amsterdam University Medical Center där hon också leder immunterapi- och immunövervakningslaboratoriet. Hennes forskning sträcker sig från prekliniska studier till övervakning av kliniska fas I-III-studier och omfattar områden som immunförstärkning i tumördränerande lymfkörtlar och tumörmikromiljön, immunologisk förstärkning med onkolytiska adenovirus och nanopartikel-medierad påverkan av olika undergrupper av naturliga mördarceller (Natural Killer cells). Dr de Gruijl ledde forskningen som resulterade i grundandet av DCprime. Hon har nyligen blivit invald i styrelsen för Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC). Dr de Gruijl har en doktorsexamen i tumörimmunologi från VU Amsterdam.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
Chief Executive Officer
Telephone: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS
Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 72 545 34 74
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR
Sophia Hergenhan & Jacob Verghese
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu


OM IMMUNICUM AB (PUBL)
Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram LTI 2021/2024