Magnus Persson lämnar styrelsen i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

29 oktober 2020

Magnus Persson lämnar styrelsen i Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag att Magnus Persson lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Immunicum. Anledningen är att han måste ägna sin tid åt den nya fond för investeringar i life science som han nyligen startat  

”Jag har varit styrelseledamot i Immunicum sedan 2015. Jag har haft ett mycket gott samarbete med Michael Oredsson, mina andra styrelsekollegor och med bolagets ledning. Jag är inte minst glad över att ha deltagit i rekryteringsprocessen av Sven Rohmann som ny VD i Immunicum. Han har den kompetens som krävs för att realisera den stora potentialen i Immunicum”, säger Magnus Persson.

”Styrelsen tackar Magnus Persson för hans insats och engagemang för bolaget de senaste åren. Vi önskar Magnus framgång i sitt nya åtagande”, säger Michael Oredsson, styrelseordförande i Immunicum.

Efter att Magnus Persson har avgått består styrelsen av sex ledamöter. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

Informationen är sådan som Immunicum AB (publ), skall offentliggöra enligt Lag om värdepappersmarknaden (SFS 2007:528). Denna rapport lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl 8.00 CET.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (8) 70 732 8400
E-post: info@immunicum.com   

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar nästa säkerhets- och inklusions-uppdatering i Fas Ib/II kombinationsstudien ILIAD