Mendus AB: Ändring av antalet aktier och röster i Mendus AB (publ)

Under februari ändrades antalet aktier och röster i Mendus AB (publ) till följd av att 773 017 nya aktier emitterades till Negma Group vid konvertering av konvertibla skuldebrev.

Emissionen av aktier vid konvertering av konvertibla skuldebrev har medfört en ökning av antalet aktier från 199 400 599 aktier till 200 173 616 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 38 650,85 kronor, från 9 970 029,95 kronor till 10 008 680,80 kronor.

Den 28 februari 2023, månadens sista handelsdag, fanns det totalt 200 173 616 aktier och röster i Mendus AB (publ).

Denna information är sådan information som Mendus AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersons försorg, den 28 februari 2023, klockan 08:00 CET.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting

VD

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTERARRELATIONER
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2022