Mendus AB (publ) tillkännager resultatet för Q4 och helåret 2022

“Mendus fokuserar på att förändra förloppet av cancerbehandling genom att utveckla immunterapier som kombinerar varaktiga kliniska svar med en godartad säkerhetsprofil. Det gör vi genom att använda vår unika expertis inom allogen dendritcellbiologi. Varaktighet av respons och säkerhet är särskilt relevanta vid underhållsbehandling, som syftar till att förhindra återfall av tumörer.

De positiva fas 2-data som vi presenterade vid konferensen American Society for Hematology i december 2022 för vårt ledande projekt, DCP-001 inom akut myeloisk leukemi (AML), ligger i linje med denna ambition. Datan utgör grunden för en bredare positionering och så småningom till en marknadsregistrering av DCP-001 som en ny underhållsbehandling inom AML. Under 2022 rapporterade vi också de första positiva kliniska säkerhetsdata med DCP-001 vid äggstockscancer och slutförde förberedelserna för nästa kliniska prövning med vår intratumorala primer ilixadencel.

I januari 2023 beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att ge DCP-001 det generiska substansnamnet vididencel, vilket innebär att vi kommer att börja använda vididencel i vår framtida kommunikation istället för DCP-001. Slutligen resulterade vår prekliniska forskning i en ny metod för expansion av naturliga mördarceller (NK celler) för terepeutiska ändamål, vilket potentiellt lägger grunden för ett lovande nytt pipeline-program inom det nya spännande området med NK-cellbaserade terapier.

Vi är mycket nöjda med de framsteg vi gjort på alla fronter under 2022 och med teamets fortsatta engagemang i utvecklingen av nya effektfulla cancerterapier. För 2023 har vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att fokusera på våra mest värdeskapande projekt.”

Erik Manting, vd Mendus AB

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q4 2022

  • Mendus presenterade positiva överlevnads- och immunövervakningsdata från ADVANCE II-studien som utvärderade DCP-001 som underhållsterapi vid AML vid American Society of Hematology (ASH)
  • Mendus var värd för ett opinionsbildarevent om immunterapi som underhållsbehandling för patienter med akut myeloid leukemi i remission
  • Mendus säkrade ett första aktieägarlån från Van Herk Investments och undertecknade slutdokumentationen med Negma Group
  • Mendus presenterade data vid SITC 2022 som visar potentialen hos DCOne-plattformen att utöka minnet hos NK-celler för terapeutiska ändamål
  • Mendus säkrade en tillverkningspartner för att etablera det potentiellt avgörande testskedet och kommersiell produktion av DCP-001
  • Mendus rapporterade positiva kliniska och prekliniska data om äggstockscancer vid European Society of Gynecological Oncology 2022 Congress
  • Mendus fick slutbetalning som ett resultat av slutförandet av EU Horizon 2020 AML-VACCiN-projektet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Mendus tillkännagav begäran om en första del av det konvertibla lånet från
    Negma Group

 

FINANSIELLT SAMMANDRAG

oct-dec oct-dec jan-dec jan-dec
Belopp i KSEK 2022 2021 2022 2021
Nettoomsättning
Rörelseresultat -41 557 -31 746 -133 957 -130 100
Periodens resultat -43 280 -32 843 -138 786 -133 410
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK) -0,22 -0,16 -0,70 -0,73
Likvida medel 41 851 155 313 41 851 155 313
Eget kapital 514 439 656 742 514 439 656 742
Antal anställda vid utgången av perioden 33 30 31 29

Rapporten för fjärde kvartalet 2022 finns tillgänglig på:
https://mendus.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com

 

INVESTERARRELATIONER
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilagor

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus tillkännager begäran om den första tranchen av konvertibelt lån från Negma Group