Mendus AB: Mendus deltar i följande konferenser i november

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännager idag sitt deltagande i följande kommande investerar- och industrikonferenser:


Society for Immunotherapy of Cancer’s (SITC) 37th Annual Meeting

Boston, MA, USA, 8-12 november, 2022

Director Research Satwinder Kaur Singh och Director Business Development Céline Hechard kommer att delta.

https://www.sitcancer.org/2022/home


Jefferies Healthcare Conference

London, Storbritannien, 15-17 november, 2022

CEO Erik Manting kommer att delta.

https://www.jefferies.com/IdeasAndPerspectives/Conferences/325/111621


Redeye Life Science Day

Stockholm, Sverige, 24 November, 2022

CEO Erik Manting kommer att delta. Konferensarrangören kommer att lägga upp en förinspelad företagspresentation innan eventet.

https://www.redeye.se/events/850947/redeye-life-science-day


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Mendus AB (publ)