Mendus AB: Mendus deltar i kommande konferenser i september

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännagav idag sitt deltagande i följande kommande konferenser:

 

LSX Nordic Congress 2022

Köpenhamn, Danmark, 6–7 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera den 6 september 2022, kl 15:30 CET som en del av “Investable-Showcase”-spåret.

https://www.lsxleaders.com/lsx-nordic-congress

 

Pareto Securities’ 13th Annual Healthcare Conference

Stockholm, Sverige, 7-8 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera den 8 september 2022, klockan 14:30 CET.

https://paretosec.com/updates/events-and-conferences/

 

Sachs 22nd Annual Biotech in Europe Forum

Basel, Schweiz, 21–22 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att delta i paneldiskussionen “Immuno-Oncology BD & Partnering” onsdagen den 21 september.

https://www.sachsforum.com/22bef-about.html

 

HollandBIO and Oncode Institute’sNext Frontiers in Cancer Vaccines” Event

Amsterdam, Nederländerna, 28 september 2022

Mendus CEO Erik Manting kommer att presentera kl. 15:10 CET.

https://www.hollandbio.nl/event/biotech-wednesday-next-frontiers-in-cancer-vaccines-2/

 

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTORRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com

 

MEDIA RELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)
Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga