Mendus AB: Mendus presenterar positiva kliniska och prekliniska data vid behandling av äggstockscancer på European Society of Gynaecological Oncology 2022

RESULTATEN STÖDJER POTENTIALEN FÖR MENDUS IMMUNTERAPIKANDIDAT DCP-001 FÖR SÅVÄL NY UNDERHÅLLSBEHANDLING SOM AKTIV BEHANDLING I EN BETYDANDE INDIKATION AV SOLIDA TUMÖRER

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som adresserar tumöråterfall, offentliggör idag de första kliniska resultaten från den pågående ALISON fas I-studien. Studien utvärderar säkerheten och genomförbarheten av DCP-001 som underhållsbehandling vid äggstockscancer.

Resultaten kommer att presenteras vid en muntlig posterpresentation torsdagen den 27 oktober 2022, kl. 14:50 CET på European Society of Gynecological Oncology (ESGO) 2022 Congress av Mendus samarbetspartner Department of Obstetrics and Gynecology vid University Medical Center Groningen, Nederländerna. Sammanfattningen av data finns tillgänglig på ESGO:s webbplats.

De initiala resultaten visar att behandlingen med DCP-001 var säker och tolererades väl, vilket bekräftar den god säkerhetsprofil för DCP-001 som observerats i flera avslutade och pågående kliniska prövningar. De nya resultaten stödjer kandidatens lämplighet som underhållsterapi för äggstockscancer och motiverar fortsatt utveckling. Äggstockscancer är till följd av sin höga återfallsfrekvens den dödligaste formen av gynekologisk cancer.

Presentationen på ESGO-kongressen kommer också att innehålla nya prekliniska data som visar synergieffekterna av att kombinera vaccination med DCP-001 och intratumoral immunpriming, som är ett sätt att göra cancercellerna synliga för kroppens immunförsvar. Denna nya terapeutiska strategi för att kombinera lokal och systemisk intervention drar nytta av Mendus unika expertis inom båda områdena och resulterade i ett mycket kraftfullt undertryckande av tumörtillväxt, däribland fullständig tumörregression, i en humaniserad musmodell för äggstockscancer.

”Den kommande presentationen på ESGO 2022 har stor betydelse för Mendus på flera sätt. För det första är ALISON-studien ett viktigt steg mot att utforska behandling av solida tumörer med DCP-001 samt den potentiella utvecklingen av ett nytt immunterapialternativ vid äggstockscancer. För det andra visar vi för första gången fördelarna med att kombinera vaccination och intratumoral priming, något som lägger grunden för nya terapeutiska tillvägagångssätt.”, säger Erik Manting, vd för Mendus. “Medan vi väntar på uppdateringar av viktiga överlevnadsdata från ADVANCE II-studien i AML som beräknas komma under fjärde kvartalet, ser vi också fram emot att rapportera ytterligare data från vårt program för äggstockscancer under de kommande månaderna, bland annat data som visar immunsvaren hos patienter med äggstockscancer efter behandling med DCP-001.”


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus erhåller slutbetalning som ett resultat av EU Horizon 2020 AML-VACCiN-projektets slutförande