Mendus AB: Mendus säkrar tillverkning av DCP-001 för potentiellt registreringsgrundande studier och kommersialisering

AVTALET LIGGER I LINJE MED KLINISK UTVECKLINGSSTRATEGI FÖR DCP-001

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som adresserar tumöråterfall, har idag ingått ett avtal med Minaris Regenerative Medicine GmbH (“Minaris”), en ledande kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO) till cell- och genterapiindustrin, för att möjliggöra teknologiöverföring för tillverkning av företagets ledande utvecklingsprogram DCP-001. DCP-001 utvärderas för närvarande i en klinisk fas 2-studie, ADVANCE II, med målet att förhindra tumöråterfall vid akut myeloid leukemi (AML) samt i en klinisk fas 1-studie, ALISON, för patienter med äggstockscancer.

“Baserat på vår interna förmåga och erfarenhet av processutveckling har vi tagit fram en optimerad process för storskalig industriell tillverkning av DCP-001. Mot bakgrund av att DCP-001 befinner sig i klinisk fas 2, och de positiva data som rapporterats hittills, är det dags att ta nödvändiga steg och förbereda för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial samt för kommersiell tillverkning”, säger Leopold Bertea, CTO på Mendus. “Vi har valt Minaris som vår CDMO-partner mot bakgrund av deras gedigna erfarenhet och fokus på produktion av cell- och genterapiprodukter.”

Mendus planerar att presentera uppdaterade resultat och överlevnadsdata från ADVANCE II, som utvärderar bolagets ledande projekt DCP-001 som en ny underhållsbehandling för AML, under fjärde kvartalet 2022. I maj 2022 rapporterades positiva interimsresultat från ADVANCE II där studiens primära effektmått, mätbar restsjukdom (MRD), nådde framgång, däribland tydliga signaler om att effekt på MRD kan leda till fördelar vad gäller överlevnad. Mendus kommer också att presentera de första kliniska resultaten från ALISON-studien som utvärderar DCP-001 i äggstockscancer vid konferensen European Society of Gynecological Oncology (ESGO) den 27-30 oktober.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
Chief Executive Officer
E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-post: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus presenterar positiva kliniska och prekliniska data vid behandling av äggstockscancer på European Society of Gynaecological Oncology 2022