Mendus AB: Mendus tillkännager valberedning inför årsstämman 2023

Mendus AB (publ; IMMU.ST), meddelade idag att ledamöterna i valberedningen har utsetts i enlighet med principerna för tillsättande av valberedningen, antagna av bolagsstämman den 4 maj 2021. Ledamöterna i Mendus valberedning ska utses av de fyra, per den 31 augusti 2022, största aktieägarna som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant.

Styrelseordförande i Mendus, Christine Lind, har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har utsetts av de fyra största aktieägarna och accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

Erik Esveld, utsedd av Van Herk Investments B.V
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
Gunnar Hörnsten, utsedd av Loggen Invest AB
Mats Andersson, utsedd av Holger Blomstrand Byggnads AB

Totalt representerar valberedningen cirka 55,9 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2022.

Årsstämma kommer att hållas den 12 maj 2023 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns tillgänglig på Mendus hemsida www.mendus.com.

Aktieägare som önskar ge förslag till valberedningen ombeds skicka sina förslag till info@mendus.com alternativt per brev till Mendus AB (publ), Västra Trädgårdsgatan 15, 111 53 Stockholm.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Christine Lind

Styrelseordförande

E-post: info@mendus.com


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. https://www.mendus.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus presenterar data under SITC 2022 som visar DCOne-plattformens potential att expandera mördarceller (NK) för terapeutiska ändamål