Mendus presenterar en uppdatering vid den 8:e årliga Innate Killer-konferensen avseende användningen av sin DCOne-plattform för att producera terapier baserade på högkvalitativa NK-celler

DCONE-DRIVEN EXPANSION AV MINNES-NK-CELLER LÄGGER GRUNDEN FÖR NYA EGENUTVECKLADE PIPELINEPROGRAM

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumöråterfall, tillkännager att ytterligare data som belyser användningen av företagets egenutvecklade DCOne-plattform för ex vivo-expansion av naturliga mördarceller (NK) kommer att presenteras idag vid den 8:e årliga Innate Killer-konferensen i La Jolla, San Diego, Kalifornien.

NK-celler är en del av det medfödda immunsystemet och utgör en första försvarslinje mot infektioner och tumörceller. Minnes-NK-celler är kopplade till förbättrad förmåga att avdöda tumörceller och signifikant minskad återfallsfrekvens hos benmärgstransplanterade leukemipatienter. Minnes-NK-celler har därför en stor terapeutisk potential vid behandling av hematologiska cancerformer och potentiellt även andra tumörtyper.

“Betydande ansträngningar inom NK-cell-området har gjorts för att utveckla bättre och pålitliga expansionsmetoder för NK-celler med optimal terapeutisk effekt, inklusive satsningar för att förbättra minnesfenotypen. NK-cellforskningen i Mendus har fokuserat på att använda vår egenutvecklade DCOne-plattform för att förbättra NK-cellernas kvalitet och särskilt vad gäller minnes-NK-celler, säger Erik Manting, PhD, VD för Mendus. “DCOne-plattformen utgör en källa till lagringsbara celler som kombinerar cancer- och dendritcellbiologi. En annan viktig aspekt av DCOne-cellinjen är att den stöds av ett omfattande regulatoriskt underlag och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i flera kliniska prövningar.”

Data som presenteras idag, och tidigare vid SITC 2022, visar att DCOne-celler driver stark expansion av minnes-NK-celler som sedan kan användas i olika terapeutiska tillämpningar. Närvaron av aktiverande ligander på cellytan av DCOne-deriverade mogna dendritceller ger en logisk grund för den observerade expansionen av minnes-NK-celler med väl karakteriserade molekylära kännetecken.

The Innate Killer Summit är en branschkonferens fokuserad på att förbättra patientvården genom att främja förståelsen och utvecklingen av medfödda immuncellterapier. Idag, den 30 mars, klockan 15.15 PST (00:15 CET) håller Mendus VD Erik Manting, PhD, en presentation med titeln “Developing Expansion Protocols to Enrich for Memory Phenotypes to Produce Quality over Quantity in Final NK Cell Therapy Products” som en del av “Clinical Scale Manufacturing”-spåret.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Ändring av antalet aktier och röster i Mendus AB (publ)