Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

4 november 2020

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag att ledamöterna i bolagets valberedning utsetts i enlighet med de principer för tillsättande av valberedningen som antogs på årsstämman den 28 april 2020. Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare, per den 31 augusti 2020, som önskar utnyttja sin rätt att utse en representant. Om fyra aktieägare inte har anmält sin avsikt att medverka i valberedningen senast sex månader innan årsstämman ska valberedningen bestå av färre ledamöter.

Styrelsens ordförande Michael Oredsson har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har tillsatts av de tre största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Jamal El-Mosleh, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 15,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2020.

Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 4 maj 2021 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: info@immunicum.com eller med brev till adressen Immunicum AB (publ) Att: Valberedningen, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com 

OM Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar positiva fas I/II-data för cancervaccinet INTUVAX® vid behandling av njurcancer