Valberedning utsedd inför Immunicum ABs årsstämma 2020

Pressmeddelande

14 oktober 2019

Valberedning utsedd inför Immunicum ABs årsstämma 2020

Immunicum AB (publ), meddelar idag att i enlighet med beslut från årsstämman den 25 april 2019 har ledamöterna i bolagets valberedning utsetts. Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare per den 31 augusti 2019 som önskar utse en representant. 

Styrelsens ordförande Michael Oredsson har kontaktat de största aktieägarna för att utse en valberedning. Följande ledamöter har tillsatts av de fyra största aktieägarna som accepterat inbjudan att delta i valberedningen:

  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
  • Jamal El-Mosleh, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB
  • Johan Stein, utsedd av Alfred Berg Fonder AB

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans 15,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per senaste uppgifter.

Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 28 april 2020 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.
Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: info@immunicum.com eller med brev till adressen Immunicum AB (publ).
Att: Valberedningen, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com    

OM IMMUNICUM AB (PUBL) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com
 

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum: Kvartalsrapport juli 2016 – september 2016