Vi förändrar hur cancer behandlas

Vi ser till att kroppens egna immunförsvar kan hålla tumörceller i schack. Helt utan negativ inverkan på hälsa eller livskvalitet.

Senaste nyheterna

Alla nyheter

För investerare

<p>Close up of a middle aged woman dressed in a blazer, sitting down while looking at another person in the foreground.</p>

Finansiell kalender

  • Publicering av bokslutskommuniké 2022

  • Publicering av Årsredovisning 2022

  • Årsstämma

  • Publicering av rapport för Q1

  • Publicering av rapport för Q2

  • Publicering av rapport för Q3

  • Publicering av bokslutskommuniké 2023