Ändringar i valberedningen för Immunicum AB (publ)Pressmeddelande

30 januari 2019

Ändringar i valberedningen för Immunicum AB (publ)

Valberedningens sammansättning tillkännagavs i ett pressmeddelande den 19 oktober 2018. Med anledning av nyligen genomförd nyemission har ägarstrukturen i Bolaget förändrats och valberedningen inför årsstämman 2019 har ändrats enligt de instruktioner som årsstämman fastställt.

Valberedningen har nu följande sammansättning:

  • Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
  • Johan Sjöström, utsedd av Andra AP-fonden
  • Jamal El-Mosleh, utsedd av BISP Invest AB

Årsstämma för Immunicum AB kommer att hållas den 25 april 2019.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.   

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det med e-post till martin@loggeninvest.se eller med brev till Immunicum AB.

För ytterligare information kontakta:

Martin Lindström, Ordförande i valberedningen
Telefon: +46 (0) 70 36 86 515
E-post: martin@loggeninvest.se

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com   

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potential att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar idag kommande presentationstillfällen under januari