DCP-001 blir vididencel

Stockholm, Sweden

Efter ett omvälvande år med proof-of-concept-data som presenterades vid ASH 2022 årsmöte i december förra året, återspeglas nu framstegen för vår ledande produktkandidat DCP-001 i INN-namnet “vididencel” som valts ut av Världshälsoorganisationens internationella expertkommitté för icke-proprietära namn och vi kommer i allt större utsträckning att använda det i allt vårt material.

Samtidigt kommer ADVANCE II-studien att fortsätta att generera överlevnadsdata under den långsiktiga uppföljningsperioden medan Mendus förbereder nästa steg för fortsatt utveckling av vididencel-programmet.

Fortsätt läsa

Mendus AB: Ändring av antalet aktier och röster i Mendus AB (publ)