Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2021

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, meddelar idag att årsredovisningen för 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Den aktieägare eller intressent som önskar erhålla en tryckt version av årsredovisningen ombeds kontakta bolaget via e-post ir@immunicum.com.

Denna information är sådan information som Immunicum är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 april 2022 klockan 8:00 CEST.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

 

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com

 

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på tumöråterfall och svårbehandlade etablerade tumörer, två stora utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

 

Bilagor

Fortsätt läsa

Immunicum kommer att delta i det nya konsortiet för cancerforskning Oncode-PACT