Immunicum AB (publ) meddelar publicering av en översiktsartikel kring ilixadencel-konceptet i Pharmaceutical ResearchPressmeddelande

18 juni 2018

Immunicum AB (publ) meddelar publicering av en översiktsartikel kring ilixadencel-konceptet i Pharmaceutical Research

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) offentliggjorde i dag online-publiceringen av en översiktsartikel av den senaste tidens utveckling inom immunonkologiforskning, med särskilt fokus på tidigare publicerade data som stöder värdet av bolagets ledande program, ilixadencel. Artikeln, med titeln “Ilixadencel – An Allogeneic Cell-Based Anticancer Immune Primer for Intratumoral Administration” publicerades on-line i Pharmaceutical Research, American Association of Pharmaceutical Scientists officiella tidskrift. Artikeln finns via följande länk https://link.springer.com/article/10.1007/s11095-018-2438-x

– Det är en ära för vårt forsknings- och utvecklingsteam på Immunicum att bli erbjudna att skriva denna omfattande översikt som tar upp ilixadencels verkningsmekanism mot bakrund av de senaste upptäckterna gällande immunaktivering mot cancer. Våra prekliniska data samt ett flertal studier som har publicerats i högt ansedda medicinska tidskrifter stöder potentialen hos intratumoralt injicerade allogena dendritceller att effektivt aktivera patientens eget immunförsvar för att bekämpa tumörer, säger docent Alex Karlsson-Parra, CSO på Immunicum.

Artikeln ger en överblick över den senaste forskningen kring metoder för immunaktivering, och omfattar tidigare redovisade data från prekliniska och kliniska studier med ilixadencel. Granskningen beskriver rationalen bakom att ge dendritceller från allogena donatorer som rekryterar patientens egna immunceller och aktiverar ett tumörspecifikt immunsvar. Artikeln lyfter också fram potentialen med en synergistisk antitumöreffekt. Detta genom att använda ilixadencel för att skapa en immunstimulerande miljö i kombination med läkemedel som minskar tumörens immunosuppression, exempelvis checkpointhämmare och vissa tyrosinkinashämmare.

– Framstegen inom immunonkologin går snabbt och vi är glada att få tillfälle att publicera en översiktsartikel som ger ilixadencel en plats inom den senaste utvecklingen för behandling av solida tumörer, säger Carlos de Sousa, VD för Immunicum.

Om ilixadencel
Cellterapiprodukten ilixadencel är en cancerimmunaktiverare som kan lagras “på hylla” (“off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva ingrediensen är aktiverade allogena dendritceller som tas från friska blodgivare. Intratumoral injektion med dessa celler ger upphov till en inflammatorisk respons som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler.

För ytterligare information kontakta:

Carlos de Sousa, VD, Immunicum
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
E-post: info@immunicum.com

Michaela Gertz, Finanschef, Immunicum
Telefon: +46 (0) 70 926 17 75
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Gretchen Schweitzer och Jacob Verghese
Trophic Communications
Telefon: +49 172 861 8540
E-post: ir@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ)

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Företagets ledande produkt, ilixadencel, bestående av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundstomme i modern kombinationsbehandling av ett flertal olika solida tumörformer. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) meddelar att rekryteringen till den kliniska fas I/II-studien GIST är slutförd