Immunicum erhåller Advanced Therapy Medicinal Product-klassificering från EMA för vaccinkandidaten mot canceråterfall, DCP-001

Pressmeddelande

28 Juni 2021

Immunicum erhåller Advanced Therapy Medicinal Product-klassificering från EMA för vaccinkandidaten mot canceråterfall, DCP-001

Immunicum AB tillkännagav idag att Bolaget har erhållit ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) klassificering från Europeiska Läkemedelsverket (EMA) för Bolagets ledande vaccinkandidat DCP-001.

DCP-001 är utvecklat från Immunicums proprietära humana cellinje DCOne och utvärderas för närvarande som ett vaccin mot återfall av cancer i två pågående kliniska studier, akut myeloisk leukemi och ovarialcellscancer. DCP-001 administreras i huden som ett intradermalt vaccin och har visat sig inducera ett systemiskt immunsvar mot olika cancerassocierade antigen, något som potentiellt deltar i den immunmedierade kontrollen av kvarstående tumörsjukdom.

EMA och Committee for Advanced Therapies (CAT) har beslutat att DCP-001 uppfyller kriterierna för en ATMP- klassificering som en så kallad somatisk cellterapi för medicinskt bruk. ATMP-klassificeringen ger ytterligare vägledning vad gäller den regulatoriska vägen framåt för DCP-001.

OM DCP-001

DCP-001 är en lagringsbar (”off-the-shelf”), cellbaserad, vaccinkandidat mot canceråterfall baserad på en egenutvecklad cellinje benämnd DCOne och en tillverkningsprocess som utvecklats utifrån Immunicums expertis kring allogen dendritcellsbiologi. Detta har resulterat i ett kraftigt immunogent vaccin som bär med sig endogena tumörassocierade antigen med potential att förstärka immunsystemets förmåga att kontrollera kvarstående tumörsjukdom och förhindra eller minska tumöråterfall. Vaccinering med DCP-001 har uppvisat en mycket god säkerhetsprofil i kliniska studier och utvärderas för närvarande i en internationell fas II-klinisk prövning hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML) samt i en fas I-klinisk prövning hos patienter med höggradig serös ovarialcellscancer (HGSOC).

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
Telephone: +31 713 322 627
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTERARRELATIONER

Sijme Zeilemaker
Head of Investor Relations & Corporate Communication
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

PRESSFRÅGOR

Eva Mulder and Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 175 222 57 56
E-mail: immu@trophic.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum tillämpar sin framstående expertis i dendritcellsbiologi för att utveckla nya, lagringsbara (off-the-shelf), cellbaserade terapier för solida och blodburna tumörer. Med kompletterande terapeutiska angreppssätt i klinisk Fas II-utveckling baserade på intratumoral immunaktivering och canceråterfallsvaccin (relapse vaccine) är bolagets mål att förbättra överlevnad och livskvalitet för en stor grupp cancerpatienter. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar data från det kliniska programmet DCP-001 vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress