Immunicums VD sammanfattar året och tillkännager kommande aktieägarevent för att presentera strategi för klinisk pipeline

Pressmeddelande

Stockholm, 21 december, 2021

Immunicums VD sammanfattar året och tillkännager kommande aktieägarevent för att presentera strategi för klinisk pipeline 

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på svårbehandlade solida tumörer och förebyggande av canceråterfall, publicerade idag ett brev från VD Erik Manting till Immunicums intressenter. Företaget tillkännagav också ett kommande aktieägarevent där bolaget kommer att presentera sin pipeline för 2022 och framåt.

“Med ett sammanfattande av året vill jag tacka Immunicums aktieägare, Immunicum-teamet och alla andra intressenter för deras stöd och bidrag till våra framsteg under 2021”, säger Erik Manting, vd för Immunicum. “Vi har lagt en stark grund för bolaget inför 2022 och framåt baserat på flera produkter som adresserar viktiga utmaningar inom cancerterapin. Den senaste uppdateringen av ADVANCE II-studien understryker möjligheten för vårt canceråterfallsvaccin, DCP-001, som en ny kandidat för underhållsbehandling vid akut myeloid leukemi (AML). Dessutom, baserat på de uppmuntrande tecknen på effekt som observerats för ilixadencel i ett brett spektrum av svårbehandlade tumörer och en analys av den potentiella positioneringen i cancerterapilandskapet, planerar vi att fortsätta vår utforskning av ilixadencel i gastrointestinala stromala tumörer (GIST) under 2022. Vi ser fram emot att utveckla vår kliniska pipeline och uppdatera våra investerare om denna i samband med att vi presenterar vår framtida strategi i februari 2022. ”

VD:s sammanfattande av året publiceras på Immunicums webbplats. Immunicums “Pipeline and Strategy Outlook”-event kommer att äga rum från 18.00 – 19.00 CET den 17 februari 2022. Under förutsättning att covid-relaterade villkor tillåter kommer mötet att hållas som ett hybridmöte, öppet för såväl personlig närvaro som tillgängligt digitalt. Mer information och möjlighet till anmälan kommer att meddelas närmare det aktuella datumet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-mail: ir@immunicum.com

INVESTOR RELATIONS

Brendan Payne
Stern Investor Relations
Telephone: +1 212-698-8695
E-mail: brendan.payne@sternir.com 

För Sverige:
Kristina Windrup Olander
Spikinc AB
Telephone: +46 8 732 8400
E-mail: ir@immunicum.com

Pressfrågor

Eva Mulder & Sophia Hergenhan
Trophic Communications
Telephone: +49 89 2388 7731
E-mail: immu@trophic.eu 

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett bioteknikbolag som fokuserar på svårbehandlade etablerade tumörer och tumöråterfall, två viktiga utmaningar inom dagens onkologi. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcells-biologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Baserat i Sverige och Nederländerna, Immunicum är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com 

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum presenterar Fas II-data som visar minskad MRD och förbättrad överlevnad med DCP-001-behandling hos AML-patienter på ASH 2021