Komplettering av valberedning i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

10 november 2020

Komplettering av valberedning i Immunicum AB (publ)

Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag att valberedningen har kompletterats av en fjärde ledamot.

Valberedningens sammansättning offentliggjordes i enlighet med valberedningens instruktion sex månader innan årsstämman i ett pressmeddelande den 4 november 2020. Valberedningen ska bestå av högst fyra ledamöter. Mot bakgrund av tidsfristen i förhållande till när valberedningen senast ska offentliggöras kommuniceras den 4 november 2020 de tre ledamöter som vid tiden för offentliggörande meddelat att de önskade utnyttja sin plats i valberedningen. Göran Källebo har meddelat att han avser utnyttja sin plats i valberedningen och har utsett Hans Derninger som representant.

Mot bakgrund av ovan komplettering har valberedningen nu följande sammansättning:
Jannis Kitsakis, utsedd av Fjärde AP-fonden
Martin Lindström, utsedd av Loggen Invest AB
Jamal El-Mosleh, utsedd av Holger Blomstrand byggnads AB
Hans Derninger, utsedd av Göran Källebo

Valberedningens ledamöter representerar tillsammans cirka 16,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget per den 31 augusti 2020.

Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 4 maj 2021 i Stockholm.

Information om valberedningens arbete finns på Immunicums webbsida www.immunicum.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Immunicums valberedning kan göra det via e-post till: info@immunicum.com eller med brev till adressen Immunicum AB (publ) Att: Valberedningen, Östermalmstorg 5, 114 42 Stockholm.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Michael Oredsson, Styrelseordförande
Telefon: +46 (0) 70 718 89 30
E-post: info@immunicum.com  

OM Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

Fortsätt läsa

Immunicum AB (publ) Delårsrapport Januari – september 2020