Mendus AB: Mendus anordnar event med key opinion leaders inom immunterapi som underhållsbehandling av AML-patienter i remission

Ett webbsänt seminarium kommer att äga rum onsdagen den 30 november 2022 kl. 1 PM ET / 19:00 CET

Data från fas 2-studien, ADVANCE II, av DCP-001 kommer att presenteras på ASH i december 2022

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST, eller “Bolaget”), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, kommer att vara värd för ett webbsänt seminarium där key opinion leaders lyfter fram det aktuella läget för underhållsbehandling och immunterapi för patienter med akut myeloisk leukemi (AML). Seminariet kommer genomföras onsdagen den 30 november 2022, klockan 1PM till 2:30PM Eastern Time eller 19.00 till 20.30 Centraleuropeisk tid. För att anmäla dig till evenemanget, klicka här.

Två framstående kliniska experter, Assoc. Prof. Dr. Amer Zeidan, Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, MBBS och Master of Health Science, MHS, från Yale School of Medicine, och Prof. Dr. med. Uwe Platzbecker, från Leipzigs universitetssjukhus, kommer att diskutera det nuvarande behandlingsfältet för AML, och utvecklingen av underhållsterapi som en ny paradigm för behandling av AML-patienter i remission. En frågestund med åhörarna kommer att genomföras live efter diskussionen.

Diskussionen kommer också att lägga grunden för de data som kommer att presenteras i en muntlig presentation vid American Society of Hematology Annual Meeting den 12 december 2022. Det är data från den pågående fas 2-studien, ADVANCE II, som utvärderar DCP-001 som en potentiell underhållsterapi för AML-patienter i remission med mätbar restsjukdom (MRD). Resultaten kommer att omfatta såväl den senaste överlevnadsdatan som omfattande immunövervakningsdata.

Amer Zeidan, är docent i medicin (hematologi) vid Yale University. Han är också medicinsk chef för Hematology Early Therapeutics Research, ledare för myeloiska maligniteter inom DART (Disease Aligned Research Team) och chef för Continuing Medical Education vid hematologiavdelningen vid Yale Cancer Center. Dr. Zeidan har tidigare haft en specialisttjänstgöring inom hematologi/onkologi och bedrivit klinisk forskning i myelodysplastiska syndrom (MDS) vid Johns Hopkins University där han också fick en Master of Health Science (MHS) i klinisk utredning. Dr. Zeidan har mottagit många utmärkelser, bland annat Leukemia and Lymphoma Society Scholar in Clinical Research award och National Cancer Institute Cancer Clinical Investigator Team Leadership award.

Uwe Platzbecker är chef för kliniken och polikliniken för hematologi, cellterapi och hemostaseologi vid Leipzigs universitetssjukhus, Leipzig, Tyskland. Professor Platzbecker tog examen från sina medicinska studier vid det tekniska universitetet i Dresden, Tyskland, 1996. Han tog sin doktorsexamen i medicin 1997, avslutade sin postdoktorsexamen 2001 vid Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, WA, och fick sin professur för translationell hematologi vid Dresdens tekniska universitet 2012. Professor Platzbecker har fått många utmärkelser, bland annat Chugai Science Award och Van-Bekkum-Award of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) från tyska MDS Study Group.

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS

Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKT

Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus AB (publ) Delårsrapport juli – september 2022