Mendus deltar i följande konferenser i mars 2023

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som tar sig an tumörrecidiv, tillkännager idag sitt deltagande i följande kommande investerar- och industrikonferenser:

 

EQT Life Sciences’ BioCapital Europe

Amsterdam, Nederländerna, 9 mars, 2023

Mendus VD Erik Manting kommer att delta.

https://www.biocapitaleurope.com/

 

BIO-Europe Spring 2023

Basel, Schweiz, 20–22 mars, 2023

Medlemmar av Mendus ledningsgrupp kommer att delta.
https://informaconnect.com/bioeurope-spring/

 

8th Annual Innate Killer Summit 2023

San Diego, CA, USA, 27–30 mars, 2023

Mendus VD Erik Manting kommer att presentera Mendus ny metod för expansion av naturliga mördarceller (NK celler) för terepeutiska ändamål.

https://innate-killer.com/

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu

 

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

 

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus säkrar ett andra aktieägarlån från Van Herk Investment och minskar antalet utestående konvertibla obligationer till Negma Group