Mendus AB: Mendus presenterar data under SITC 2022 som visar DCOne-plattformens potential att expandera mördarceller (NK) för terapeutiska ändamål

STIMULERING MED DCONE-CELLER LEDER TILL SELEKTIV OCH STARK >200-FALDIG MEDIANEXPANSION AV NK CELLER MED IMMUNOLOGISKT MINNE

Mendus AB (“Mendus”; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att data som utvärderar vilken potential företagets DCOne-plattform har för att förbättra produktionen av naturliga mördarceller (NK) för terapeutiska ändamål, kommer att presenteras på Society for Immunotherapy of Cancer Annual Meeting 2022, som hålls 8–12 november i Boston, MA, USA (”SITC 2022”). Ett sammandrag av dessa data släpps finns tillgängligt på SITC website.

Naturliga mördarceller (NK) är en typ av immunceller som kan bilda grunden för nya cancerbehandlingar med betydande terapeutisk och kommersiell potential. Därför har strategier och metoder att tillverka NK-celler attraherat betydande finansiering och investeringar från läkemedelsindustrin. Data som presenteras av Mendus på SITC 2022 fokuserar på expansionen av så kallade adaptiva eller minnes-NK-celler med förbättrad funktionalitet, vilken har potential att få överlägsen terapeutisk effekt. Dessa data är resultatet av Mendus oavbrutna forskning, som syftar till att tillämpa allogen dendritcellsbiologi för att utveckla nya immunterapier, och som kan leda till såväl nya kommersiella möjligheter som nya egenutvecklade pipelineprojekt för Mendus.

“De konceptuella data vi kommer att presentera på SITC baseras på en serie experiment som visar hur DCOne-plattformen kan stödja andra cellbaserade immunterapier att prestera bättre och nå ännu fler patienter”, säger Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Mendus. “Med den över 200-faldiga medianexpansionen av minnes-NK-celler med DCOne-härledda tillgängliga dendritiska celler som denna studie visar, jämfört med den mycket lägre expansion som historiskt rapporterats med andra metoder, skulle vår data kunna lägga grunden för nya immunterapier som är specifikt designade med hjälp av minnes-NK-celler från Mendus och potentiella samarbetspartners.”


Posterpresentation

Titel:                Efficient ex-vivo expansion of adaptive NKG2C+/CD57+ NK cells from CMV-positive donors using dendritic cells derived from the acute myeloid cell line DCOne
Nummer på abstract:         386
Länk till abstract:​        https://jitc.bmj.com/content/10/Suppl_2/A407
Tid för presentation:        fredag den 11 nov 2022, från 9.00- 20.30 ET
Rum:         Boston Convention & Exhibition Center, Hall C

Alla posters kommer att vara tillgängliga för deltagare på SITC 2022:s virtuella ePoster-sajt. ePosters kommer också att finnas tillgängliga på mötesappen för SITC och SITCs virtuella mötesplattform för deltagare. Dessutom kommer postern att göras tillgänglig på Mendus hemsida efter presentationen.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
VD
E-post: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS
Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus presenterar flera abstracts på ASH 2022, inklusive en muntlig presentation av uppdaterade AML-överlevnadsresultat från fas 2-studien ADVANCE II