Mendus AB: Mendus presenterar flera abstracts på ASH 2022, inklusive en muntlig presentation av uppdaterade AML-överlevnadsresultat från fas 2-studien ADVANCE II

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST, eller “Bolaget”), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier som adresserar tumöråterfall, kan idag meddela att uppdaterade resultat från bolagets pågående fas 2-studie, ADVANCE II som utvärderar DCP-001 som en underhållsterapi vid akut myeloisk leukemi (AML), kommer att presenteras vid 64:e American Society of Hematology Annual Meeting, som hålls i New Orleans, Louisiana den 10-13 december 2022 (“ASH 2022”). Dessutom kommer Mendus att offentliggöra data över immunsvar i en separat posterpresentation. Ett sammandrag från ASH 2022 släpps idag, den 3 november 2022.

“Vi är mycket glada över att ha professor Arjan van de Loosdrecht, som leder studien, på plats för att dela med sig av de uppdaterade resultaten från den pågående ADVANCE II-studien”, säger Jeroen Rovers, medicinsk chef på Mendus. “De resultat från ADVANCE II som presenterats hittills visar att DCP-001 fortsätter att vara säker och vältolererad tillsammans med ökade bevis på klinisk nytta. Behandling med DCP-001 har också lett till en immunaktivering hos majoriteten av patienterna i denna studie, vilket ger ytterligare stöd för att immunaktivering är en viktig och möjligen väsentlig mekanism för att minimera kvarvarande restsjukdom, MRD, och leda till relevanta fördelar vad gäller överlevnad för denna svårbehandlade cancer.”

“När underhållsterapi nu tar täten inom behandling av AML, menar vi att det mest effektiva tillvägagångssättet för att fördröja återfall under denna kritiska fas av patientvården är att utveckla en ny terapi baserad på immunpriming som säkert och effektivt kan eliminera kvarvarande sjukdom”, säger Erik Manting, vd på Mendus. “Baserat på de data över återfallsfri överlevnad och total överlevnad från ADVANCE II-studien som håller på att framträda, i kombination med en stark säkerhets- och tolerabilitetsprofil, ser vi att DCP-001 håller på att växa fram som en ny lovande underhållsterapi vid AML. Terapin har potential att bli en förbättring jämfört med den nuvarande standarden, särskilt för MRD-positiva patienter. Vi ser fram emot att presentera de senaste resultaten från ADVANCE II i en muntlig presentation vid det kommande ASH 2022-mötet den 12 december.”

Företaget kommer att presentera två uppdateringar vid årets ASH-möte. Den första kommer att vara en muntlig presentation som ger uppdaterade resultat från den pågående ADVANCE II-studien av DCP-001 som en potentiell underhållsterapi för behandling av akut myeloisk leukemi (AML) för patienter med mätbar restsjukdom (MRD).

Den andra uppdateringen kommer att vara en posterpresentation baserad på en analys av immunsvar hos AML-patienter i den kliniska studien ADVANCE II som visar hur effektiv induktion av ett immunsvar med DCP-001, korrelerar med kliniskt svar och en minskad restsjukdom, MRD.

Mendus utvecklar DCP-001 som underhållsbehandling för patienter med AML efter framgångsrik induktionsbehandling. DCP-001 är ett allogent, dendritiskt cellvaccin från en leukemisk celllinje som utformats för att stärka immunsystemet genom att inducera ett effektivt anti-leukemiskt svar för att kontrollera eller döda kvarvarande maligna celler. DCP-001 utvärderas för närvarande i fas 2-studien ADVANCE II (n=20), och positiva interimsresultat från studien offentliggjordes i maj 2022.

Detaljinformation om de två presentationerna finns nedan:


Muntlig presentation

Titel:        Use of an Allogeneic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine in MRD+ AML-Patients Results in MRD Conversion, Improved Relapse-Free Survival and Vaccine Induced Immune Responses to Tumor Antigens

Namn på session:        616. Acute Myeloid Leukemias: Investigational Therapies, Excluding Transplantation and Cellular Immunotherapies: Frontline and Maintenance
Datum:         måndag, 12 december, 2022
Tid för session:        10.30-12.00 (GMT−5)
Tid för presentation:        11.30 (GMT−5)
Rum:        Ernest N. Morial Convention Center, 275-277
Publikationsnummer:        713


Posterpresentation

Titel:        Induction of a Systemic Immune Response during Use of an Allogenic Leukemia-Derived Dendritic Cell Vaccine in MRD+ AML Patients Correlates with Clinical Response and MRD Conversion

Namn på session:        617. Acute Myeloid Leukemias: Biomarkers, Molecular Markers and Minimal Residual Disease in Diagnosis and Prognosis: Poster I
Datum för session:        lördag, 10 december, 2022
Tid för presentation:        17.30- 19.30 (GMT−5)
Rum:        Ernest N. Morial Convention Center, Hall D
Publikationsnummer:        1480

Alla posters kommer att göras tillgängliga som virtuella ePosters under hela ASH 2022-konferensen. Dessutom kommer presentationen och postern finnas tillgängliga på Mendus hemsida efter posterpresentationen.

 

Mendus är värd för möte med opinionsbildare

Mendus planerar ett webbsänt möte med viktiga opinionsbildare för att diskutera den framväxande behandlingsparadigmen för AML, inklusive metoder för underhållsbehandling. Mötet är planerat till den 30 november klockan 13 ET.


Om konferensen American Society of Hematology (ASH)

ASH International Congress är det största hematologimötet i världen som samlar yrkesverksamma från alla områden inom blodsjukdomar, hematologimedicin. Mer information finns på webbplatsen 64th ASH Annual Meeting & Exposition – Hematology.org.


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting
Chief Executive Officer
E-post: ir@mendus.com

INVESTOR RELATIONS

Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telefon: + 1 212-915-2577
E-post: cdavis@lifesciadvisors.com

MEDIA RELATIONS

Mario Brkulj
Valency Communications
Telefon: +49 160 9352 9951
E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

Fortsätt läsa

Mendus AB: Mendus deltar i följande konferenser i november