Webbpresentation ASH 2022

Stockholm, Sweden

Mendus AB  presenterade överlevnadsdata från den nu slutförda aktiva studiefasen och aktuell långtidsuppföljning från bolagets ADVANCE II-studie vid den 64:e American Society of Hematology Annual (ASH)-konferensen. ADVANCE II är en monoterapistudie i klinisk fas II som utvärderar DCP-001 som underhållsterapi vid akut myeloisk leukemi (AML) för patienter som kommit till fullständig remission genom cellgifter, men med mätbar restsjukdom (MRD).

Mendus genomförde ett webbsänt möte där de resultat som presenterades vid ASH diskuterades: https://edge.media-server.com/mmc/p/fbg3u4we

Fortsätt läsa

Immunicum rapporterar fortsatt lovande överlevnadsdata för INTUVAX-behandlade njurcancerpatienter