Mendus AB: Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Negma Group (”Negma”) genom meddelande till Mendus har begärt konvertering av konvertibla skuldebrev som utfärdats till Negma i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti och 26 oktober 2022.

Negma har begärt konvertering av 22 konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023, motsvarande 550 000 kronor av det konvertibla lånet som uppgår till totalt 13 400 000 kronor, till 249 999 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mendus totala aktiekapital att uppgå till 9 988 627,45 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att uppgå till 199 772 549.

Konverteringspriset per aktie är 2,20 kronor, motsvarande 92% av det lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma.

För ytterligare information om de konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023 hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 5 januari 2023.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.

 

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@mendus.com

 

INVESTOR RELATIONS
Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC

Telephone: + 1 212-915-2577

E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com

 

MEDIA RELATIONS
Mario Brkulj

Valency Communications

Telephone: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

 

ABOUT MENDUS AB (PUBL)

Mendus is dedicated to changing the course of cancer treatment by addressing tumor recurrence and improving survival outcomes for cancer patients, while preserving quality of life. We are leveraging our unparalleled expertise in allogeneic dendritic cell biology to develop an advanced clinical pipeline of novel, off-the-shelf, cell-based immunotherapies which combine clinical efficacy with a benign safety profile. Based in Sweden and The Netherlands, Mendus is publicly traded on the Nasdaq Stockholm under the ticker IMMU.ST. http://www.mendus.com/